YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa bảng cân đối kế toán và tài khoản?

  • A. Cùng sử dụng đơn vị tính: hiện vật, thời gian lao động, tiền tệ 
  • B. Cùng phản ánh tài sản và nguồn vốn 
  • C. Cùng phản ánh doanh thu và chi phí 
  • D. Cùng phản ánh tài sản và nguồn vốn trong một thời kỳ nhất định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102302

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON