• Câu hỏi:

  Đèo Hải Vân là ranh giới khí hậu nào? 

  • A. Mùa đông và mùa hạ
  • B. Mùa đông lạnh và mùa đông không lạnh
  • C. Mùa mưa và mùa khô
  • D. Mùa hạ nóng và mùa hạ không nóng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC