AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, Nhà nước có những trách nhiệm nào sau đây? 

  • A. Xử lí và truy tố tất cả các trường hợp bị khiếu nại tố cáo
  • B. Xử lí nghiêm minh các hành vi xâm hại lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
  • C. Công dân có thể sử dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống ai đó
  • D. Không bảo vệ người khiếu nại tố cáo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>