AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của đế quốc Đức là

  • A. Chủ nghĩa thực dân
  • B. Chủ nghĩa đế quốc
  • C. Chủ nghĩa cho vay lãi
  • D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>