AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chế độ chính trị của Mĩ là

  • A. Cộng hòa
  • B. Quân chủ chuyên chế
  • C. Quân chủ lập hiến
  • D. Phong kiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>