YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có thể thu khí hidro bằng phương pháp đẩy nước và đẩy không khí vì hidro:

  • A. Là chất khí    
  • B. Nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước
  • C. Nặng hơn không khí    
  • D. Có nhiệt độ hóa lỏng thấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82894

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON