YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có một lượng những oxit kim loại sau: 28 gam CuO; 1,25 mol Fe2O3. Khối lượng kim loại tối đa có thể điểu chế được từ những oxit trên là

  • A. 2,24 gam Cu và 60 gam Fe.           
  • B. 22,4 gam Cu và 6 gam Fe.
  • C. 22,4 gam Cu và 60 gam Fe.      
  • D. 3,36 gam Cu và 60 gam Fe.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Cứ 80 gam CuO điều chế được 64 gam Cu

  Vậy 28 gam CuO điều chế được 22,4 gam Cu

  - Cứ 1 mol Fe2O3 điều chế được 2mol nguyên tử sắt

  Vậy 1,25 mol Fe2O3 điều chế được 2,5 mol nguyên tử sắt

  mFe = 2,5.56 = 140 (gam).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100114

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON