YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có 1,2 mol Fe; 6,5 gam kẽm;  3,2 gam khí oxi. Nhận định nào cho dưới đây đúng?

  • A. Bằng nhau.     
  • B. Số nguyên tử sắt nhiều nhất.
  • C. Số nguyên tử kẽm nhiều nhất.
  • D. Số nguyên tử oxi nhiều nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100110

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON