YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chức năng nào không phải là chức năng của pháp luật?

  • A. Chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội 
  • B. Chức năng xây dựng và bảo vệ tổ quốc
  • C. Chức năng bảo vệ các quan hệ xã hội 
  • D. Chức năng giáo dục 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 96969

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON