YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Quy phạm pháp luật là cách xử sự do nhà nước quy định để?

  • A. Áp dụng trong một hoàn cảnh cụ thể. 
  • B. Cả A và C đều đúng
  • C. Áp dụng trong nhiều hoàn cảnh. 
  • D. Cả A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 96960

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON