YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các nhà kinh tế tin rằng sự cứng nhắc của tiền lương có thể là do?

  • A. Công đoàn
  • B. Luật về tiền lương tối thiểu.
  • C. Tiền lương hiệu quả.
  • D. Tất cả các câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101693

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON