YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các nhà hoạch định chính sách được gọi là đã “thích ứng” với một cú sốc cung bất lợi nếu họ?

  • A. Tăng tổng cầu và làm giá tăng hơn nữa.
  • B. Làm giảm tổng cầu và làm giá giảm.
  • C. Làm giảm tổng cung ngắn hạn
  • D. Để nền kinh tế tự điều chỉnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101706

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON