AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Anh (chị) hãy trình bày: Tư tưởng chỉ đạo, phương châm đấu tranh ở miền Nam và tư tưởng chỉ đạo đối với miền Bắc của Đảng giai đoạn 1965-1975. 

  Lời giải tham khảo:

  • Tư tưởng chỉ đạo, phương châm đấu tranh ở miền Nam: giữ vững và phát triển thế tiến công, kiên quyết tiến công và liên tục tiến công; kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, vận dụng ba mũi giáp công, đánh địch trên cả 3 vùng chiến lược; đấu tranh quân sự có tác dụng quyết định trực tiếp và giữ vị trí ngày càng quan trọng. 
  • Tư tưởng chỉ đạo đối với miền Bắc: xây dựng miền Bắc vững mạnh về kinh tế và quốc phòng; tiến hành chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa; chi viện cho miền Nam; tích cực chuẩn bị đề phòng đánh địch trong trường hợp chúng mở rộng “Chiến tranh cục bộ” ra cả nước.  
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>