YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  . Lãi suất thoả thuận đ­ược áp dụng trong tín dụng ngoại tệ và Đồng Việt Nam đ­ược áp dụng ở n­ước ta kể từ?

  • A. Tháng 7/2001 và tháng 6/2002
  • B. Tháng 7/2002 và tháng 7/2003
  • C. Tháng 7/2001 và tháng 7/2002
  • D. Tháng 7/2002 và tháng 7/2003

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100505

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON