ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  (135 - 50) ∶ 5 = ...

  Biểu thức thích hợp điền vào chỗ chấm là:

  • A. \(135-50∶5\)
  • B. \(135∶5-50\)
  • C. \(135∶5-50∶5\)
  • D. \(135∶5+50∶5\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta thấy biểu thức (135 − 50) : 5 có dạng một hiệu chia cho một số.

  Mà 135 và 50 đều chia hết cho 5, nên ta có:

  \((135−50):5=135:5−50:5\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193835

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF