ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho a là số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau, b là số lớn nhất có bốn chữ số.

  Giá trị của biểu thức \((a+b)∶3\)

  • A. 3764
  • B. 3574
  • C. 3647
  • D. 3674
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 1023. Vậy a = 1023.

  Số lớn nhất có bốn chữ số là 9999. Vậy b = 9999.

  Nếu a = 1023 và b = 9999 thì 

  \((a+b):3\\=(1023+9999):3\\=1023:3+9999:3\\=341+3333\\=3674\)

  Vậy với a = 1023 và b = 9999 thì giá trị của biểu thức \((a+b):3\) là 3674.

  ADSENSE

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 193839

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)