ADMICRO

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn LT Xác suất & Thống kê có đáp án

Tải về

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Câu hỏi ôn tập môn LT Xác suất & Thống kê  có đáp án. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 
 
YOMEDIA

TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LT XÁC SUẤT & THỐNG KÊ CÓ ĐÁP ÁN

1. Tổ 1 có 5 sinh viên nữ và 6 sinh viên nam. Chọn ngẫu nhiên 1 sinh viên đi dự đại hội. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

 A)  5                          B) 6                      C) 30                             D) 11

2. Công thức tính số hoán vị của n phần tử là: 

A) n!              B. (n-1)!         C) (n+1)!    D) n+2

3. Sắp xếp 5 sinh viên vào một bàn dài có 5 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp?

A) 60    B) 80          C) 100                    D) 120

4. Hoán vị của n phần tử là:

A) Hoán đổi vị trí của n phần tử.

B) Sắp xếp n phần tử vào n vị trí.

C) Sắp xếp n phần tử vào n vị trí trên một vòng tròn

D) Sắp xếp n phần tử vào n vị trí theo hàng dọc hoặc hàng ngang

5. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 1 hàng dọc cho 5 sinh viên nam và 3 sinh viên nữ sao cho sinh viên nam đứng gần nhau và sinh viên nữ đứng gần nhau?

A) 8!    B) 1440         C) 5!3!               D. Số khác

6. Đội văn nghệ của lớp có 4 nữ và 6 nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 đôi hát song ca nam - nữ ? A) 10!    B) 4!6!         C) 24               D. 45

7. Từ các số 2, 3, 4, 5, 6. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?

A) 60   B) 10           C) 6                D) Số khác

8. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau ?

A. 720   B. 648           C. 640              D. 900

9. Từ các số: 0,1,2, 3, 4, 5, 6,7,8,9. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ ?

A. 81              B. 90           C. 99      D. 80

10. Từ các số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số khác nhau? A. 81              B. 90           C. 99    D. 80

11. Mỗi chỉnh hợp chập k của n phần tử là:

A) Mỗi cách chọn k phần tử từ n phần tử.

B) Mỗi cách sắp xếp k phần tử vào n vị trí theo hàng dọc (ngang)

C) Chọn k phần tử từ n phần tử sau đó đem sắp xếp vào k vị trí, mỗi cách sắp xếp như vậy là 1 chỉnh hợp chập k của n phần tử.

D) phát biểu khác

13. Phân biệt hoán vị của n phần tử và chỉnh hợp chập k của n phần tử :

A) Hoán vị có sắp xếp, chỉnh hợp thì không 

B) Hoán vị sắp xếp n phần tử vào n vị trí còn chỉnh hợp chọn k phần tử từ n phần tử đem sắp vào k vị trí.

C) Chỉnh hơp có sắp xếp, còn hoán vị thì không

D) Đáp án khác

14. Chỉnh hợp chập k của n phần tử  trùng với hoán vị của n phần tử khi

 A)  k=n                         B) k>n                         C) k

15. Mỗi tổ hợp chập k của n phần tử là:

A) Mỗi cách chọn k phần tử từ n phần tử.

B) Mỗi cách sắp xếp k phần tử vào n vị trí theo hàng dọc (ngang)

C) Chọn k phần tử từ n phần tử sau đó đem sắp xếp vào k vị trí, mỗi cách sắp xếp như vậy là 1 chỉnh hợp chập k của n phần tử.

D) phát biểu khác

16. Phân biệt: tổ hợp chập k của n  và chỉnh hợp chập k của n 

A) Tổ hợp có sắp xếp, chỉnh hợp thì không.

B) Tổ hợp sắp xếp n phần tử vào n vị trí còn chỉnh hợp chọn k phần tử từ n phần tử đem sắp vào k vị trí.

C) Tổ hợp và chỉnh hợp đều chọn k phần tử từ n phần tử; chỉnh hợp có sắp xếp còn tổ hợp thì không sắp xếp.

D) Tổ hợp và chỉnh hợp đều không có tính thứ tự.

17. Có 5 bác sĩ và 3 sinh thực tập. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 bác sĩ để hướng dẫn 3 sinh viên thực tập? Biết rằng mỗi bác sĩ chỉ hướng dẫn 1 sinh viên.

A. 15                          B. 60                          C. 10                       D. 8

18. Sắp xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp xếp chỗ ngồi nếu: Nam sinh ngồi kề nhau, nữ sinh ngồi kề nhau?

A. 24                          B. 48                          C. 60                       D. 5760                           

19. Sắp xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp xếp chỗ ngồi nếu chỉ có nữ sinh ngồi kề nhau?

A. 120960                  B. 120                        C. 5040                   D.720                                  

20. Có 3 sinh viên thực tập và 3 giảng viên hướng dẫn. Hỏi có bao nhiêu cách phân công 1 giảng viên hướng dẫn 1 sinh viên ?

A. 3!         B. 3!3!      C. 9 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn LT Xác suất thống kê có đáp án, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

Tư liệu nổi bật tuần

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)