YOMEDIA

Đề thi HSG môn Vật lý 8 năm 2019-2020 trường THCS Nguyễn Cư Trinh có đáp án

Tải về

Đề thi HSG môn Vật lý 8 năm 2019-2020 trường THCS Nguyễn Cư Trinh có đáp án chi tiết được Hoc247 sưu tầm và biên tập, nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại các kiến thức đã học, đồng thời làm quen với các bài tập ôn luyện đội tuyển HSG, hình thành cơ sở kiến thức vững chắc để các em tự tin bước vào kì thi của mình. Mời các em cùng theo dõi!

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CƯ TRINH

------ & ------

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN VẬT LÝ 8

(Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian giao đề )

Đề gồm 02 trang

 

Câu 1: (6đ)

Một động tử xuất phát từ A chuyển động trên đường thẳng hướng về điểm B với vận tốc ban đầu v1=32m/s. Biết rằng cứ sau mỗi giây vận tốc của động tử lại giảm đi một nửa và trong mỗi giây đó động tử chuyển động đều.

a) Sau bao lâu động tử đến được điểm B, biết rằng khoảng cách AB = 60m.

b) Ba giây sau kể từ lúc động tử xuất phát có một động tử thứ hai cũng xuất phát từ A chuyển động về phía B với vận tốc v2 = 31m/s. Hai động tử có gặp nhau không? Nếu có hãy xác định thời điểm gặp nhau kể từ khi động tử thứ nhất xuất phát và vị trí gặp nhau cách B bao nhiêu m?

Câu 2: (5đ)

1.(2đ) Hai bình thông nhau và chứa một chất lỏng không hòa tan trong nước có trọng lượng riêng 12700 N/m3. Người ta đổ nước vào một bình tới khi mặt nước cao hơn 30 cm so với mặt chất lỏng trong bình ấy. Hãy tìm chiều cao của cột chất lỏng ở bình kia so với mặt ngăn cách của hai chất lỏng. Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

2.(3đ) Trong một bình đựng hai chất lỏng không trộn lẫn có trọng lượng riêng d1 = 12000 N/m3 ; d2 = 8000 N/m3 . Một khối gỗ lập phương có cạnh a=20cm có trọng lượng riêng d = 9000 N/m3 được thả vào chất lỏng sao cho luôn có một cạnh song song với đáy bình.

a) Tìm chiều cao của phần gỗ trong chất lỏng d1

b) Tính lực tác dụng vào khối gỗ sao cho khối gỗ nằm trọn trong chất lỏng d1

Câu 3: (4đ)

Để kéo đều một vật có khối lượng m = 60 kg lên độ cao h = 5 m người ta dùng một trong hai cách sau:

  1. Dùng hệ thống gồm 1 ròng rọc cố định và 1 ròng rọc động, thấy lực kéo dây nâng vật lên là F1 = 360 N. Hãy tính:

+ Hiệu suất của hệ thống

+ Khối lượng của ròng rọc động, biết hao phí để nâng ròng rọc động bằng ¼ hao phí tổng cộng do ma sát.

  1. Dùng mặt  phẳng nghiêng dài l = 12 m. Lực kéo vật lúc này là  320N . Tính lực ma sát giữa vật với mặt phẳng nghiêng và hiệu suất của hệ này.

Câu 4: (5đ)

Có hai bình cách nhiệt. Bình 1 chứa m1 = 2kg nước ở t1= 200C ,  bình 2 chứa  m2 = 4kg nước ở t2 = 600C . Người ta rót một lượng nước m từ bình 1 sang  bình 2, sau khi cân bằng nhiệt, người ta lại rót một lượng nước m như thế từ bình 2 sang bình 1. Nhiệt độ cân bằng ở bình 1 lúc này là t = 220C.

  1. Tính lượng nước m trong mỗi lần rót và nhiệt độ cân bằng ở bình 2
  2. Ngay sau đó trút toàn bộ nước ở bình 1 vào bình 2 thì nhiệt độ cân bằng của nước trong bình 2 là bao nhiêu ?

(Xem như chỉ có nước trong các bình trao đổi nhiệt với nhau)

-------------------------------

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ LỚP 8

 

Câu

Nội dung

1

1) Thời gian chuyển động, vận tốc và quãng đường đi được của động tử có thể biểu diễn bằng bảng sau:

Giây thứ

1

2

3

4

5

6

Vận tốc

32

16

8

4

2

1

Quãng đường

32

48

56

60

62

63

Căn cứ vào bảng trên ta thấy:

Sau 4 giây động tử đi được 60 m và đến được điểm B

2) Cũng căn cứ vào bảng trên ta thấy hai động tử sẽ gặp nhau tại điểm cách A một khoảng 62 m.

Thật vậy, để đạt được quãng đường 62 m động tử thứ hai đi trong 2 giây

S2 = v2.t2 = 31.2 = 62 (m)

Trong 2 giây đó động tử thứ nhất đi được 4+2 = 6m.

Đây chính là quãng đường nó đi được trong giây thứ 4 và 5.

Quãng đường tổng cộng, động tử thứ nhất đi trong 5 giây là 62m.

Vậy hai động tử gặp nhau sau 5 giây kể từ khi động tử thứ nhất xuất phát và cách B là 62-60 = 2m

 

3

a) Công có ích đưa vật lên cao 5 m là :

A = P.h = 10.m.h = 10.60.5 = 3000 (J)

Khi dùng ròng rọc động vật lên cao một đoạn thì dây kéo phải đi một đoạn:

s =2 h = 2.5  =10 m

Vậy công toàn phần kéo vật lên cao là:

Atp = F.s = 360 .10 = 3600 (J)

Hiệu suất của hệ thống là:

 H = A/Atp = (3000: 3600) .100% = 83,33%

+ Công hao phí tổng cộng là:

Ahp = 3600 – 3000 = 600 (J)

Công hao phí để nâng ròng rọc động là:

A’ = ¼ .Ahp = ¼ .600 = 150 (J)

Mà A’ = 10.m’.h

Khối lượng ròng rọc động là (m’)

m’= A’: (10.h) = 1,5 kg

b) Công toàn phần kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng là:

Atp = F .l = 320.12 = 3840 (J)

Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là :

H = A/ATP = (3000:3840).100% = 78,125 %

Công hao phí do ma sát là :

Ahp = 3840-3000 = 840 (J)

Lực ma sát là Ahp :

l = 840 :12 = 70 N

 

...

---Để xem tiếp đáp án của Đề thi HSG môn Vật lý 8 năm 2019-2020 trường THCS Nguyễn Cư Trinh, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính---

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Tài liệu Đề thi HSG môn Vật lý 8 năm 2019-2020 trường THCS Nguyễn Cư Trinh có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào website hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm các tài liệu tham khảo cùng chuyên mục:

Chúc các em học tốt  

 

YOMEDIA