ON
ADMICRO

Đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2017 Huyện Bình Xuyên có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2017 Huyện Bình Xuyên có đáp án tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

 
 
YOMEDIA

  UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017- 2018

MÔN: TOÁN LỚP 8

 

Thời gian : 90 phút (không kể thời giao giao đề)

 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Hãy viết vào bài thi chỉ một chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước đáp án đúng cho mỗi câu sau.

Câu 1: Kết quả của phép phân tích đa thức – x2 + 6x – 9 thành nhân tử là:

  1. (x – 3)2;                      B. (-x – 3 )2;                          C. (x + 3)2;                 D. – (x – 3)2.                         

Câu 2: Kết quả của phép tính  (x + y)2 – (x – y)2 là:

  1. 2y2;                             B. 2x2;                                    C. 4xy;                       D. 0.

Câu 3: Rút gọn phân thức \(\frac{{5{x^2} - 10xy}}{{2{{\left( {2y - x} \right)}^3}}}\), ta được kết quả nào sau đây?

  1. \(\frac{{ - 5x}}{{2\left( {2y - x} \right)}}\) ;                 B. \(\frac{{5x}}{{2{{\left( {2y - x} \right)}^2}}}\)                       C.  \(\frac{{ - 5x}}{{2{{\left( {2y - x} \right)}^2}}}\)   ;            D. \(\frac{{5x}}{{2{{\left( {x - 2y} \right)}^2}}}\) 

Câu 4: Giá trị của biểu thức \(\frac{{3{x^2} - x}}{{9{x^2} - 6x + 1}}\)  tại x = -1 là:

  1. \(\frac{1}{4}\)                              B. \(\frac{-1}{4}\)                        C. \(\frac{1}{2}\)                       D. \(\frac{-1}{2}\) 

Câu 5: Những tứ giác nào sau đây có hai đường chéo bằng nhau ?

  1. Hình chữ nhật, hình thang, hình vuông ; 
  2. Hình chữ nhật, hình thang cân, hình vuông ;
  3. Hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật
  4. Hình thoi, hình chữ nhật, hình thang cân.

Câu 6: Cho tam  giác ABC vuông tại A, AB = 8cm, BC = 10 cm. Diện tích của tam giác ABC bằng :    

    A. 48cm;              B. 40cm;                              C. 12 cm;                 D.24 cm2       

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7 (1,5 điểm):

a, Rút gọn biểu thức:   (2x – 1)2  + (1 – 2x)(2x + 1) + (x + 2)2 + 6x + 3;

b, Phân tích đa thức sau thành nhân tử:    x2 + 2x – y2 + 2y.

Câu 8 (2 điểm): Thực hiện các phép tính:

a, (2x3 – 9x+ 6x + 10) : (2x – 5);                     b,  \(\left( {\frac{{3x}}{{1 - 3x}} + \frac{{2x}}{{3x + 1}}} \right):\frac{{6{x^2} + 10x}}{{1 - 6x + 9{x^2}}}\)

Câu 9 (3 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AB, gọi K là điểm đối xứng với H qua điểm I.

a, Tứ giác ACHI và tứ giác AHBK là hình gì? Vì sao?

b, Nếu cho tam giác ABC có AC dài 5cm, BC dài 6cm, tính chu vi và diện tích tứ giác AHBK là bao nhiêu? 

c, Tam giác ABC cần điều kiện gì để AHBK là hình vuông?

Câu 10 (0,5 điểm):

  Cho A = \({11^{n + 2}} + {12^{2n + 1}},n \in N\). Chứng minh rằng A chia hết cho 133 với mọi  \(n \in N\)

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích một phần nội dung Đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2017 Huyện Bình Xuyên có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1