ON
YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2017 - 2018 Huyện Thanh Trì có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2017 - 2018 Huyện Thanh Trì có đáp án tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

 
 
YOMEDIA

UBND HUYỆN THANH TRÌ

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TOÁN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

 

Câu 1(2.0 đ): Chọn chữ cái trước đáp án đúng.

1.Đa thức  12x – 36 - x2 bằng: 

A) -(x + 6)2                   B)  (- x - 6)2                  C) (-x + 6)2                     D) -(x - 6)2     

2. Kết quả phép cộng \(\frac{{3x - 1}}{{3x - 3}} + \frac{{ - 2}}{{3x - 3}}\)  là

    A)    \(\frac{{3x + 1}}{{3x - 3}}\)                          B)  \(\frac{{x + 1}}{{x - 3}}\)                         C) 1                                     D) \(\frac{{3x - 5}}{{3(3x - 3)}}\)

3. Kết quả rút gọn biểu thức \(\left( {x - 2y} \right)({x^2} + 2xy + 4{y^2}) - \left( {x + 2y} \right)({x^2} - 2xy + 4{y^2})\)  là:

A) -16y3                            B) -4y3                         C) 16y3                             D) -12y3    

4. Số dư khi chia đa thức  3x4 - 2x3 + x2 - 2x + 2  cho đa thức  x- 2 là:

    A) 50                                  B) 34                            C) 32                                    D) 30

5. Hình vuông có độ dài đường chéo là 6cm. Độ dài cạnh hình vuông đó là:

A) \(\sqrt {18} \) cm              B) 18 cm           C) 3cm                                D) 4cm

6. Một hình chữ nhật có diện tích 15m2. Nếu tăng chiều dài lên hai lần, chiều rộng lên ba  lần thì diện tích của hình chữ nhật mới là :

A) 30m2                             B) 45m2                         C) 90 m2                             D) 75 m2

7. Cho hình thang cân ABCD (AB//CD) có \(\widehat {\rm{A}}\)=1350 thì góc C bằng:

A)350                               B) 450                     C)550                               D) Không tính được

8. Tứ giác có các đỉnh là trung điểm các cạnh của một tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là :

A) Hình thang cân

B) Hình chữ nhật

C) Hình thoi

D) Hình vuông.

 

Câu 2(1.0đ): Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a) 6xy + 12x - 4y – 8                               a) x3+2 x2 - x - 2   

Câu 3(1.5đ):

a) Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến

                   (x -2)2 - (x-1)(x+1) + 4(x+2)

b) Tìm x, biết: (2 – x)(2 + x)= 3

Câu 4: Thực hiện phép tính:   a) \(\frac{{x + 2}}{{x - 3}} - \frac{{{x^2} + 6}}{{{x^2} - 3x}}\)     b) \(\frac{{4x - 4}}{{{x^2} - 4x + 4}}:\frac{{{x^2} - 1}}{{{{(2 - x)}^2}}}\)

Câu 5: Cho tam giác ABC có AD là phân giác của góc BAC( D ÎBC). Từ D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cắt AC, AB tại E và F.

a) Chứng minh:Tứ giác AEDF là hình thoi.

b) Trên tia AB lấy điểm G sao cho F là trung điểm AG. Chứng minh: Tứ giác EFGD là hình bình hành.

c) Gọi I là điểm đối xứng của D qua F, tia IA cắt tia DE tại K. Gọi O là giao điểm của AD và EF. Chứng minh: G đối xứng với K qua O.

d) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác ADGI là hình vuông.

Câu 6: Tính giá trị biểu thức: \(\left( {1 - \frac{1}{{{2^2}}}} \right)\left( {1 - \frac{1}{{{3^2}}}} \right)\left( {1 - \frac{1}{{{4^2}}}} \right)...\left( {1 - \frac{1}{{{{2017}^2}}}} \right)\)

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích một phần nội dung Đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2017 - 2018 Huyện Thanh Trì có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1