YOMEDIA

Đề kiểm tra HK1 môn Địa lý lớp 8 năm 2018-2019 - Trường THCS Minh Tân có đáp án

Tải về
 
UREKA

Cùng Hoc247 tham khảo Đề kiểm tra HK1 môn Địa lý lớp 8 năm 2018-2019 với những câu hỏi vừa lý thuyết vừa thực hành sẽ giúp các em rèn luyện các kỹ năng làm bài tốt nhất để bước vào các kỳ thi sắp tới của môn Địa lý lớp 8. Mời các em tham khảo tại đây!

ADSENSE

TRƯỜNG THCS MINH TÂN

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

MÔN: ĐỊA LÝ  - LỚP 8  

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian giao đề)

 

ĐỀ 1

Câu 1 : (3 điểm)

Dựa vào kiến thức đã học về Châu Á, em hãy trình bày các kiểu khí hậu phổ biến của châu Á? Cho biết Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào?

Câu 2 : (4 điểm) Cho bảng số liệu:

Bình quân GDP đầu người của một số nước ở châu Á năm 2001 (USD)

Quốc gia

Cô-oét

Hàn Quốc

Trung Quốc

Lào

 

GDP/ người

 

19.040,0

8.861,0

911,0

317,0

 

a) Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/ người)

của một số nước ở châu Á.

b) Từ biểu đồ đã vẽ, rút ra nhận xét và giải thích.

Câu 3 : ( 2 điểm)

            Cho biết về mặt tự nhiên Đông Á được chia làm mấy bộ phận?  Kể tên các quốc gia và vùng lãnh thổ của Đông Á?

Câu 4 : ( 1 điểm)

            Tại sao nói, nhịp điệu hoạt động của gió mùa ảnh hưởng rất lớn đến nhịp điệu sản xuất và sinh hoạt của người dân?

-------HẾT-------

Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Địa lý lớp 8 - Đề 1

 

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(3 điểm)

* Có 2 kiểu khí hậu phổ biến : khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa:

a. Khí hậu gió mùa.

- Đặc điểm: một năm hai mùa

+ Mùa đông: khô, lạnh ít mưa.

+ Mùa hè:nóng,ẩm mưa nhiều.

- Phân bố:

+ Gió mùa nhiệt đới Nam Á và Đông Nam Á

+ Gió mùa cận nhiệt và ôn đới Đông Á

b. Khí hậu lục địa.

- Đặc điểm:

+ Mùa đông khô - rất lạnh

Mùa hè khô, rất nóng.

- Phân bố: chiếm diện tích lớn vùng nội địa và Tây Nam Á

* Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm

 

0.5đ

 

1.0đ

 

 

 

 

 

 

1.0đ

 

 

 

 

 

0.5đ

Câu 2

(4 điểm)

a,

 
   

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN MỨC THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI (USD) Ở MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á

b, Nhận xét và giải thích:

- Nhận xét:

+ Nhìn chung thu nhập bình quân đầu người giữa các nước không đồng đều.

+ Cô-oét là nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất 19.040 USD/người/năm, theo sau là Hàn Quốc với 8861 USD/người/năm, đứng vị trí thứ ba là Trung Quốc 911USD/người/năm và cuối cùng cũng như thấp nhất là Lào với mức thu nhập bình quân là 317USD/người/năm.

- Giải thích:

+ Co-oét do có nguồn dầu khí phong phú được nhiều nước công nghiệp đầu tư, khai thác nên trở thành nước có thu nhập bình quân đầu người cao.

+ Hàn Quốc là nước công nghiệp mới, có mức độ công nghiệp hóa cao và nhanh.

+ Trung Quốc tập trung phát triển dịch vụ và công nghiệp chế biến để xuất khẩu nên tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.

+ Lào là nước phát triển nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp

2.0đ

 

 

 

 

 

 

2.0đ

(1.0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.0đ)

Câu 3

(2 điểm)

- Về mặt tự nhiên lãnh thổ Đông Á được chia làm 2 bộ phận là đất liền và hải đảo.

- Đông Á bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ sau: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Đài Loan.

1.0đ

 

1.0đ

Câu 4

(1 điểm)

- Gió mùa tây nam nóng và ẩm thổi đến mang theo lượng mưa lớn cho khu vực,

nhân dân tiến hành sản xuất.

- Khi gió mùa đông bắc thổi tới thời tiết khô, lạnh cũng là lúc nhân dân tiến hành thu hoạch, phơi cất nông sản , nghỉ ngơi chờ tới mùa mưa năm sau.

0.5đ

 

 

0.5đ

 

ĐỀ 2

Câu 1 : ( 1 điểm)

            Tại sao nói, nhịp điệu hoạt động của gió mùa ảnh hưởng rất lớn đến nhịp điệu sản xuất và sinh hoạt của người dân?

Câu 2: (3 điểm)

Nêu đặc điểm phát triển các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á?

Câu 3 : (4 điểm) Cho bảng số liệu:

Bình quân GDP đầu người của một số nước ở châu Á năm 2001 (USD)

Quốc gia

Cô-oét

Hàn Quốc

Trung Quốc

Lào

 

GDP/ người

 

19.040,0

8.861,0

911,0

317,0

 

a) Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/ người)

của một số nước ở châu Á.

b) Từ biểu đồ đã vẽ, rút ra nhận xét và giải thích.

Câu 4 : ( 2 điểm)

            Cho biết về mặt tự nhiên Đông Á được chia làm mấy bộ phận?  Kể tên các quốc gia và vùng lãnh thổ của Đông Á?

-------HẾT-------

Đáp án Đề kiểm tra HK1 môn Địa lý lớp 8 - Đề 2

 

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(1 điểm)

- Gió mùa tây nam nóng và ẩm thổi đến mang theo lượng mưa lớn cho khu vực, nhân dân tiến hành sản xuất.

- Khi gió mùa đông bắc thổi tới thời tiết khô, lạnh cũng là lúc nhân dân tiến hành thu hoạch, phơi cất nông sản , nghỉ ngơi chờ tới mùa mưa năm sau.

0.5đ

 

 

0.5đ

 

Câu 2

(3 điểm)

a) Nhật Bản:

- Là cường quốc kinh tế đứng thứ 2 trên thế giới, sau Hoa Kỳ.

- Nhiều ngành CN đứng đầu thế giới: Chế tạo ô tô, tàu biển, điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng..... Tạo nhiều sản phẩm nổi tiếng. ( Samsung, sony, mitsubisi,...)

- Thu nhập của người dân Nhật Bản rất cao. Bình quân GDP/người năm 2001 đạt 33.400USD.

b) Trung Quốc:

- Nền kinh tế Trung Quốc trong những  năm qua đã thu được những thành tựu sau:

+ Nông nghiệp phát triển nhanh tương đối toàn diện.

+ Công nghiệp phát triển nhanh chóng khá hoàn chỉnh, đặc biệt một số ngành công nghiệp hiện đại: cơ khí, điện tử, nguyên tử, hàng không vũ trụ…

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định (TB >7%/năm), sản lượng một số ngành: lương thực, than, điện năng đứng đầu thế giới.

 

1.5đ

 

 

 

 

 

 

 

1.5đ

Câu 3

(4 điểm)

a,

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN MỨC THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI (USD) Ở MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á

b, Nhận xét và giải thích:

- Nhận xét:

 + Nhìn chung thu nhập bình quân đầu người giữa các nước không đồng đều.

 + Cô-oét là nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất 19.040 USD/người/năm, theo sau là Hàn Quốc với 8861 USD/người/năm, đứng vị trí thứ ba là Trung Quốc 911USD/người/năm và cuối cùng cũng như thấp nhất là Lào với mức thu nhập bình quân là 317USD/người/năm.

- Giải thích:

+ Co-oét do có nguồn dầu khí phong phú được nhiều nước công nghiệp đầu tư, khai thác nên trở thành nước có thu nhập bình quân đầu người cao.

+ Hàn Quốc là nước công nghiệp mới, có mức độ công nghiệp hóa cao và nhanh.

+ Trung Quốc tập trung phát triển dịch vụ và công nghiệp chế biến để xuất khẩu nên tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.

+ Lào là nước phát triển nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp

2.0đ

 

 

 

 

 

2.0đ

(1.0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.0đ)

Câu 4

(2 điểm)

- Về mặt tự nhiên lãnh thổ Đông Á được chia làm 2 bộ phận là đất liền và hải đảo.

- Đông Á bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ sau: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Đài Loan

1.0đ

 

1.0đ

 

Trên đây là toàn bộ nội dung Đề kiểm tra HK1 môn Địa lý lớp 8 năm 2018-2019 - Trường THCS Minh Tân có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

​Chúc các em học tập tốt !

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON