YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 8 năm 2019 - 2020 Trường THCS Phan Huy Chú

Tải về

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 8 năm 2019 - 2020 Trường THCS Phan Huy Chú, đề thi có cấu trúc gồm 2 phần (trắc nghiệm và tự luận) với lời giải chi tiết đi kèm sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ công tác dạy và học của quý thầy cô và các em!

TRƯỜNG THCS PHAN HUY CHÚ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN HÓA HỌC 8

Năm học: 2019 - 2020

 

A. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

A. Từ 2 nguyên tố.         

B. Từ 1 nguyên tố.         

C. Từ 3 nguyên tố.           

D. Từ 4 nguyên tố trở lên.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây về hỗn hợp là đúng?

A. Hỗn hợp là chất tinh khiết (không có lẫn chất khác).  

B. Hỗn hợp có những tính chất vật lí nhất định.

C. Hỗn hợp không màu, không mùi.                      

D. Hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau gọi là hỗn hợp.

Câu 3: Phân tử khối của canxi hiđroxit là 74 đvC, biết phân tử có 1 Ca,  x O và 2 H. Giá trị của x bằng

A. 4.                                

B. 2.                                

C. 1.                                

D. 3.                     

Câu 4: Nguyên tử trung hòa về điện là do:

A. Số p = số n.               

B. Số p = số e.                

C. Số e = số n.                 

D. Số p + số n = số e.

Câu 5: Cho Fe hóa trị (III), nhóm SO4 hóa trị (II), Công thức hoá học theo quy tắc hóa trị là

A. Fe2(SO4)3.                  

B. Fe2(SO4)2.                  

C. FeSO4.                         

D. Fe3(SO4)2.

Câu 6: Trong các chất sau: K, Na2SO4, H2, N2, CaCO3 có:

A. 3 đơn chất, 2 hợp chất.                                      

B. 4 đơn chất, 1 hợp chất.

C. 2 đơn chất, 3 hợp chất.                                      

D. 1 đơn chất, 4 hợp chất.

Câu 7: Phân tử khối của khí oxi, khí clo  lần lượt là:

A. 16 đvC; 35,5 đvC.     

B. 28 đvC; 71 đvC .       

C. 32 đvC; 72 đvC.        

D. 32 đvC; 71 đvC.

Câu 8: Nguyên tố hóa học phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất là

A. Oxi.                            

B. Hiđro.                         

C. Silic.                           

D. Nitơ.

Câu 9: Cho biết công thức hóa học của nguyên tố X với nhóm (NO3) và hợp chất của nhóm nguyên tử Y với H như sau: X(NO3)3 và H3Y. Hãy chọn công thức hóa học đúng cho hợp chất của X và Y?

A. XY.                            

B. X3Y.                           

C. XY3.                          

D. X3Y2.

Câu 10: Cho các nguyên tử với các thành phần cấu tạo như sau:

X (5p, 6n, 5e) ; Y (10p, 10n, 10e) ; Z (5p, 5n, 5e); T (11p, 11n, 12e) .

Ở đây có bao nhiêu  nguyên tố hóa học?

 A. 1.                               

B. 3.                                

C. 2.                                

D. 4.

B. TỰ LUẬN: 

Câu 1: Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của các chất sau:

a) Biết 1 phân tử chứa: 1 Ca, 2 N, 6 O.                  

b) Biết 1 phân tử chứa: 1Cu, 2 O, 2H.

c) Ba (hoá trị II) và SO4 (hoá trị II).                       

d) Ca (hoá trị II) và PO4 (hoá trị III).

Câu 2: Phân tử của một chất A gồm 1 nguyên tử mangan liên kết với 2 nguyên tử nguyên tố X và có phân tử khối nặng hơn phân tử hiđro 85 đvC.

a) A là đơn chất hay hợp chất? Giải thích.

b) Xác định nguyên tố X, viết công thức hóa học của hợp chất A.

Câu 3: Tổng số hạt proton (p), nơtron (n), electron (e) trong nguyên tử của nguyên tố X là 40, trong đó hạt không mang điện chiếm 35%.

a) Tìm số hạt proton (p), nơtron (n), electron (e) trong nguyên tử nguyên tố X.

b) Vẽ sơ đồ đơn giản của nguyên tử nguyên tố X (gồm vòng tròn con là hạt nhân, mỗi vòng cung nhỏ là một lớp với số electron của lớp ghi ở chân).

c) X là nguyên tố nào, kí hiệu hoá học của X.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung Đề kiểm tra 1 tiết lần 3 môn Hóa học 8 năm học 2019 - 2020 Trường THCS Long Sơn để xem thêm nhiều nội dung hữu ích khác các em vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy tính!

Ngoài ra các em có thể tham hảo 1 số tài liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em học tốt!

 

YOMEDIA