YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4 Hình học 8 năm 2019 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Tải về

Nhằm giúp các em học sinh chuẩn bị tốt kiến thức trước khi bước vào những bài kiểm tra 1 tiết. HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4 Hình học 8 năm 2019 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu bài tập đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả của chương 4 Hình học 8. Mời các em cùng tham khảo.

Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

KIỂM TRA CHƯƠNG IV

ĐẠI SỐ 8

 

I. Trắc nghiệm khách quan: Học sinh chọn 1 ý đúng nhất và ghi kết quả phần bài làm:

( Không được tẩy xóa - câu nào tẩy xóa sẽ không được tính điểm )

Câu 1: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn:

A. 0x + 3 > 0

B. x2 + 1 > 0

C. x + y < 0

D.  2x –5 >  1

Câu 2: Hình vẽ dưới đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào ?

                                     

A. x - 5  \( \le \) 0

B. x - 5  \( \ge \) 0 

C. x  \( \le \) – 5

D. x  \( \ge \) –5

Câu 3: Cho bất phương trình: - 5x+10 > 0. Phép biến đổi đúng là:

A. 5x > 10                    

B. 5x > -10               

C. 5x < 10                    

D. x < -10

Câu 4: Nghiệm của bất phương trình  - 2x  > 10 là:

A.   x  >  5

B.   x < -5

C.   x >  -5     

D.   x <  10

Câu 5: Cho ||a| = 3  với a < 0 thì:

A. a = 3

B. a = –3       

C. a = \( \pm \)3

D. 3 hoặc – 3

Câu 6: Cho a > b. Bất đẳng thức tương đương với nó là:

A. a + 2 > b + 2        

B. – 3a – 4 > - 3b – 4         

C. 3a + 1 < 3b + 1             

D. 5a + 3 < 5b + 3

II. Tự luận: (7đ )

Câu 7: (3,0 đ )  Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số :

            a)  3x + 5 < 14                      ;                         b) 3x  – 3 <  x + 9

Câu 8: (1,0 đ )   Giải bất phương trình sau: \93{\rm{x}} - \frac{{x + 2}}{3} \le \frac{{3\left( {x - 2} \right)}}{2} + 5 - x\)                                  

Câu 9: (2,0 đ )  Giải phương trình:

            a) |x - 5|  = 7                             ;                      b) |6 - x| = 3

Câu 10: (1,0 đ)  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:

      A =   – x2 – 3y2 – 2xy +10x +14y – 18 ; Lúc đó giá trị của x , y là bao nhiêu? 

 

{-- Để xem lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4 Hình học 8 năm 2019 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4 Hình học 8 năm 2019 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

YOMEDIA