Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 8 năm 2018 Phòng GD&ĐT Bảo Lộc có đáp án

Tải về

Nhằm giúp các em học sinh chuẩn bị tốt kiến thức trước khi bước vào những bài kiểm tra 1 tiết. HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 8 năm 2018 Phòng GD&ĐT Bảo Lộc có đáp án. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu bài tập đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả của chương 3 Đại số 8. Mời các em cùng tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC

 

Họ tên: ……………………. Lớp: ……

KT 45p CHƯƠNG 3 (TN+TL) – ĐỀ 1

MÔN: TOÁN 8(ĐẠI SỐ)

Thời gian: 45 phút

 

I. TRẮC NGHIỆM (3 đ) :

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. \(\frac{2}{x} - 3 = 0\);               B. \( - \frac{2}{x} + 3 = 0\);           C. x + y = 0;                         D. 0x + 1 = 0.

Câu 2.  Giá trị x = -4 là nghiệm của phương trình?

A. - 2,5x = 10.           B.  - 2,5x = - 10;       C.  3x – 8 = 0;                       D. 3x - 1 = x + 7.

Câu 3. Tập hợp nghiệm của phương trình  \(\left( {x + \frac{1}{3}} \right)\left( {x - 3} \right) = 0\) là:

A.  S=\(\left\{ { - \frac{1}{3}} \right\}\) ;              B.  S =\(\left\{ {\frac{1}{3}} \right\}\) ;               C.  S = \(\left\{ { - \frac{1}{3};3} \right\}\);              D.  S = \(\left\{ { - \frac{1}{3};-3} \right\}\)

Câu 4.  Điều kiện xác định của phương trình \(\frac{x}{{2x + 1}} + \frac{{x + 1}}{{3 + x}} = 0\)  là:

A.  \(x \ne 0\) hoặc \(x \ne -3\);            B. \(x \ne  - \frac{1}{2}\);                 C. \(x \ne -3\).         D.  \(x \ne  - \frac{1}{2}\)  và \(x \ne -3\);

Câu 5:  Cho phương trình  2x + k = x – 1 có nghiệm x = -2  khi đó giá trị của k bằng.

A.  1                            B.  -1                           C.  -7                          D.  7

Câu 6.  Số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp.Số học sinh cả lớp là x. Số học sinh giỏi là:

A.   x                           B. \(\frac{1}{2}x\)                        C.  \(\frac{1}{5}x\)                       D.    20x

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: (1,5đ) Thế nào là hai phương trình tương đương?

Hai phương trình sau có tương đương nhau hay không? Vì sao?

3x + 2 = 0 và 15x + 10 = 0

Bài 2: () Giải các phương trình sau:

            a)  5 – (x – 6) = 4(3 – 2x)          b) 2x(x – 3) + 5(3 – x) = 0            c)  \(\frac{{2x\, - \,5}}{{x\, - 2}} - \frac{{3x\, - 5}}{{x\, - 1}} =  - 1\)

Bài 3: (1,5 đ) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình.

   Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 45km/h và quay từ B về A với vận tốc 40km/h. Tính quãng đường AB biết thời gian đi ít hơn thời gian về là 1giờ 30 phút.

Bài 4: (1đ) Giải phương trình \(\frac{{x + 1}}{{2013}} + \frac{{x + 2}}{{2012}} = \frac{{x + 3}}{{2011}} + \frac{{x + 4}}{{2010}}\)

Thang điểm và đáp án

I. Trắc nghiệm:

 - Mỗi câu chọn đúng đáp án được 0,5 điểm.

 

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

D

C

D

A

C

 

{-- Để xem đáp án Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 8 năm 2018 Phòng GD&ĐT Bảo Lộc các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 8 năm 2018 Phòng GD&ĐT Bảo Lộc có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt