AMBIENT

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 8 năm 2018 trường THCS Võ Văn Kiệt có đáp án

Tải về

Nhằm giúp các em học sinh chuẩn bị tốt kiến thức trước khi bước vào những bài kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 8. HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 8 năm 2018 trường THCS Võ Văn Kiệt có đáp án. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu bài tập đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả của chương 1 Đại số 8. Mời các em cùng tham khảo.

Trường THCS Võ Văn Kiệt...................         KIỂM TRA CHƯƠNG I

Họ và tên:...........................................          Môn: Đại số 8 – Thời gian 45 phút

Lớp:............. 

Điểm

 

 

 

Lời phê của giáo viên

Đề

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm)

      Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1:  (x – y)2  bằng:

A)  x2 + y2                  B)  (y – x)2                 C)  y2 – x2                  D)  x2 – y2

Câu 2:  (4x + 2)(4x – 2)  bằng:

A)   4x2 + 4                B)   4x2 – 4                C)  16x2 + 4               D)   16x2 – 4

Câu 3:  Giá trị của biểu thức  (x – 2)(x2 + 2x + 4) tại x = - 2 là:

A)   - 16                      B)   0                           C)   - 14                      D)   2

Câu 4:   Đơn thức  9x2y3z chia hết cho đơn thức nào sau đây:

A)   3x3yz                  B)   4xy2z2                 C)   - 5xy2                  D)   3xyz2

Câu 5:   ( - x)6 : ( - x)2  bằng:

A)   - x3                      B)   x4                                     C)   x3                         D)   - x4

Câu 6:   (27x3 + 8) : (3x + 2)  bằng:

A)   9x2 – 6x + 4       B)   3x2 – 6x + 2       C)   9x2 + 6x + 4       D)   (3x + 2)2

Câu 7: Kết quả đúng trong phép chia 7x2y4 cho (-xy3) là:

A. 7xy                             B. -7xy                        C. 7x3y7                       D. -7x3y7

Câu 8: Biểu thức x2 – 4x + 4 tại x = -2 có giá trị là:

A. 16                                B. 0                               C. 4                              D. -8

Câu 9: Đa thức 12x – 9 – 4x2 được phân tích thành nhân tử là: A.         

A. (2x – 3)(2x + 3)        B. (3 – 2x)2           

C. - (2x – 3)2                  D. - (2x + 3)2

Câu 10: Giá trị của biểu thức x3 – 6x2 + 12x – 8 tại x = 0,9 là:

A. 0                                   B. – 1,331                         C. 0,1331                     D. – 0,1331

Câu 11: Tính: (-18x3y5 + 12x2y2 – 6xy3) : 6xy ta được:

A. 3x2y4 – 2xy + y2                                               B. -3x2y4 – 2xy – y2

C. -3x2y4 + 2xy – y2                                              D. 3x2y4 + 2xy + y2

Câu 12: Phép chia đa thức 6x2 +13x – 5 cho đa thức 2x + 5 có thương là:

A. -3x + 1                                                                                 B. 3x – 1

C.  3x + 1                                                                                 D. -3x – 1

 

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 điểm)  

Bài 1: (2 điểm)  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

a)   x3 + 2x2 + x        

b)  \({x^3} + 2{x^2}y + x{y^2} - 9x\) 

Bài 2: (2 điểm)  Tìm x, biết:

a) \(\frac{2}{3}x({x^2} - 4) = 0\)

b) 2x2 – x – 6 = 0

Bài 3: (1,5 điểm )  Tính giá trị của đa thức:

            x2 – 2xy – 9z2 + y2  tại  x = 6 ; y = - 4 ; z = 30.

Bài 4: (1,5 điểm )  Tìm a để đa thức  chia hết cho  x + 2.

 

Đáp án và biểu điểm kiểm tra chương I - Đại số 8:

A/ Trắc nghiệm:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

D

A

C

B

C

B

A

C

B

C

B

 

---Đáp án chi tiết của Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 8 năm 2018 trường THCS Võ Văn Kiệt các bạn vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy-----

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 8 năm 2018 trường THCS Võ Văn Kiệt có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

AMBIENT
?>