YOMEDIA

Đề khảo sát giữa kì I môn Toán 8 năm 2019-2020 Trường liên cấp TH&THCS Ngôi Sao

Tải về

Dưới đây là Đề khảo sát giữa kì I môn Toán 8 năm 2019-2020 Trường liên cấp TH&THCS Ngôi Sao được Hoc247 sưu tầm và biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập lại các kiến thức cần nắm của chương trình HK1 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng tham khảo!

 

TRƯỜNG LIÊN CẤP TH & THCS

 NGÔI SAO HÀ NỘI

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ I

Năm học 2019 – 2020

MÔN TOÁN 8

Thời gian làm bài 90 phút

 

 

Bài 1 (2,0 điểm)  Rút gọn các biểu thức

 1. \({\left( {x + 2} \right)^2} - \left( {x + 3} \right)\left( {x - 3} \right) + 10\)                     
 2.   \(\left( {x + 5} \right)\left( {{x^2} - 5x + 25} \right) - x{\left( {x - 4} \right)^2} + 16x\)           
 3. \({\left( {x - 2y} \right)^3} - \left( {x + 2y} \right)\left( {{x^2} - 2xy + 4{y^2}} \right) + 6{x^2}y\)   

Bài 2 (2,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

 1. \(8{x^2}y - 8xy + 2x\)       
 2.  \({x^2} - 6x - {y^2} + 9\)
 3.   \(\left( {{x^2} + 2x} \right)\left( {{x^2} + 4x + 3} \right) - 24\)

Bài 3 (2,0 điểm) Tìm x biết  

 1. \({\left( {x + 3} \right)^2} - \left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right) = 4x + 17\)
 2. \(\left( {x - 3} \right)\left( {{x^2} + 3x + 9} \right) - x\left( {{x^2} - 4} \right) = 1\)
 3. \(3{x^2} + 7x = 10\)                 

Bài 4 (3,0 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo BD lấy 2 điểm M và N sao cho  \(BM = DN = \frac{1}{3}BD\)

 1. Chứng minh rằng: \(\Delta AMB = \Delta CND\) 
 2. AC cắt BD tại O. Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành
 3. AM cắt BC tại K. Chứng minh: I và K đối xứng với nhau qua O

Bài 5 (1,0 điểm)

a. Tìm GTLN của biểu thức \(A = 5 + 2xy + 14y - {x^2} - 5{y^2} - 2x\)

b. Tìm tất cả số nguyên dương n sao cho \(B = {2^n} + {3^n} + {4^n}\) là số chính phương

{-- Để xem chi tiết Đề khảo sát giữa kì I môn Toán 8 năm 2019-2020 Trường liên cấp TH&THCS Ngôi Sao các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là phần nội dung Đề khảo sát giữa kì I môn Toán 8 năm 2019-2020 Trường liên cấp TH&THCS Ngôi Sao. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

AMBIENT
?>