YOMEDIA

Đề cương ôn tập HK1 môn GDCD 8 năm học 2017-2018

Tải về
 
NONE

Đề cương ôn tập HK1 môn GDCD 8 năm học 2017-2018 của chương trình lớp 8 tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học thông qua các câu hỏi tự luận, nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm chuẩn bị thật tốt cho kì thi học kì sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

ATNETWORK
YOMEDIA

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GDCD 8 HKI

A. LÝ THUYẾT

Câu 1: Pháp luật là gì? Kỉ luật là gì? Ý nghĩa?

 • Pháp luật là :
  • Các qui tắc xử sự chung;
  • Có tính bắt buộc;
  • Do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
 • Kỉ luật là những qui định, qui ước của một cộng đồng, một tập thể nhằm đảm bảo sự phối hợp thống nhất và chặt chẽ
 • Qui định của một tập thể:
  • Phải tuân theo qui định của pháp luật;
  • Không được trái với pháp luật.
 • Ý nghĩa:
  • Giúp mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất hành động;
  • Xác định trách nhiệm, quyền lợi của mọi người;
  • Tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển theo một hướng chung.

Câu 2: Em hãy cho biết pháp luật và kỷ luật có những điểm nào khác nhau? Cho ví dụ?

 • Pháp luật :   
  • Quy tắc xử sự chung                             
  • Do Nhà nước ban hành                                                   
  • Có tính bắt buộc                            
  • Thực hiện bằng biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế   .                      
  • Ví dụ: Luật giao thông đường bộ qui định tất cả mọi người khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm, ai không chấp hành sẽ bị phạt     
 • Kỷ luật
  • Quy định, qui ước của cộng đồng, tập thể                        
  • Do tập thể (cơ quan, tổ chức) đề ra.                       
  • Hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo hành động thống nhất, chặt chẽ                        
  • Những qui định của một tập thể phải tuân theo những qui định của pháp luật, không được trái với pháp luật.                        
  • Ví dụ: Nội qui của trường THCS Lê Lợi qui định: HS đến trường mặc đồng phục quần xanh áo trắng , nghỉ học phải có đơn xin phép của  phụ huynh. Chỉ có những HS của trường THCS Lê Lợi mới thực hiện. Học sinh nào không thực hiện tốt nội qui thì tùy theo mức độ ,có thể nhắc nhở hoặc phê bình.

Câu 3: Thế nào là tình bạn trong sáng?

 • Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người cùng giới hoặc khác giới trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc quan niệm sống…
 • Đặc điểm cơ bản của tình bạn trong sáng, lành mạnh là:
  • Phù hợp quan niệm sống, Bình đẳng tôn trọng nhau
  • Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm với nhau
  • Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau
 • Ý nghĩa:
  • Tình bạn trong sáng, lành mạnh giúp:
  • Cuộc sống ấm áp, tự tin hơn;
  • Biết tự hoàn thiện để sống tốt hơn.

Câu 4: Hoạt động chính trị - xã hội là gì? Ý nghĩa và cách rèn luyện?

 • Hoạt động chính trị - xã hội
  • Hoạt động trong việc xây dựng và bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ chính trị, trật tự an ninh xã hội;
  • Hoạt động giao lưu giữa con người với con người;
  • Hoạt động của các đoàn thể quần chúng và tổ chức chính trị …
 • Ý nghĩa
  • Cá nhân bộc lộ, rèn luyện, phát triển khả năng;
  • Đóng góp trí tuệ, công sức vào công việc chung.
 • Rèn luyện:  Học sinh cần tham gia các hoạt động chính trị - XH để :
  • Hình thành phát triển thái độ tình cảm, niềm tin trong sáng;
  • Rèn luyện năng lực giao tiếp, năng lực ứng xử, năng lực tổ chức và hợp tác

Câu 5: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là gì? Ý nghĩa? Trách nhiệm của học sinh?

 • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là  
  • Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền VH của các dân tộc.
  • Tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.
  • Luôn thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng.
 • Ý nghĩa :
  • Thành tựu của mỗi dân tộc là vốn quí của loài người.
  • Tạo điều kiện để nước ta phát triển nhanh và phát triển bản sắc dân tộc.  
 • Trách nhiệm của học sinh: 
  • Tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền VH của các dân tộc
  • Tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với hoàn cảnh và truyền thống dân tộc ta.

Câu 6: Thế nào  là xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư?Hãy kể 4 việc học sinh có thể làm để góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư?

 • Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hoá tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú như giữ gìn trật tự an ninh,vệ sinh nơi ở,bảo vệ cảnh quan môi trừơng sạch đẹp, xây dựng tình đoàn kết xóm giềng, bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan và tích cực phòng chống tệ nạn xã hội.
 • Bốn việc mà bản thân em đã tham gia góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
  • Chăm chỉ học tập ,trau dồi đạo đức xứng đáng con ngoan trò giỏi.
  • Tránh xa các tệ nạn xã hội.
  • Có ý thức tham gia tốt các hoạt động chính trị xã hội ,quan tâm giúp đỡ mọi người những lúc khó khăn  
  • Có cuộc sống lành mạnh.

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích đoạn một phần nội dung Đề cương ôn tập HK1 môn GDCD 8 năm học 2017-2018. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON