RANDOM

Bài tập trắc nghiệm về các phần mềm môn Tin học 8 năm 2019

Tải về
VIDEO
 
 
YOMEDIA

TRẮC NGHIỆM TIN HỌC  8

 

Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy

 

Câu 31: Trong hệ xương của con người, xương nào dài nhất?

 

A. Xương đùi

 

B. Xương cẳng chân

C. Xương cổ

D. Xương cánh tay

Câu 32: Trong tim của con người có mấy cái van lớn?

 

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

 

 

Câu 33: Em hãy cho biết cơ nào dài nhất?

 

 

A. Cơ tim

B. Cơ đùi

C. Cơ mặt

D. Cơ bụng

 

Câu 34: Trong phần mềm antomy có mấy chủ đề

 

 

A. Một chủ đề

 

B. Bốn chủ đề

C. Bảy chủ đề

D. Tám chủ đề

Câu 35: Em hãy cho biết cơ nào khỏe nhất?

 

 

A. Cơ tim

B. Cơ đùi

C. Cơ mặt

D. Cơ bụng

 

 

Câu 36: Em hãy cho biết hệ nào có chức năng làm giàu oxi trong máu thông qua trao đổi chất với bên ngoài?

A. Hệ tiêu hóa                   B. Hệ tuần hoàn                C. Hệ hô hấp                      D. Hệ tiêu hóa

Vẽ hình không gian với Geogebra

Câu 37: Khi sử dụng phần mềm, có một công cụ rất quan trọng nhưng không phải dùng để vẽ, đó là công cụ nào sau đây?

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

Câu 38: Để lưu tệp đang sọan, em chọn cách nào sau đây?

A. File -> Save      B. Alt + Save as    C. Alt + S                D. Hồ sơ -> Lưu lại

Câu 39: Để thoát khỏi phần mềm, em chọn cách nào sau đây?

 

A. File -> Exit                    B. Alt + F4              C. Hồ sơ -> Đóng    D. Cả B và C đều được

Câu 40: Để hiển thị lưới ở khu vực vẽ hình em thực hiện thao tác nào?

A. Tùy chọn -> Lưới                   B. Hiển thị -> Lưới           C. Công cụ -> Lưới          D. Cửa sổ -> lưới

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)