YOMEDIA

Bài tập tìm vận tốc trung bình trong chuyển động môn Vật lý 8 có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Bài tập tìm vận tốc trung bình trong chuyển động môn Vật lý 8 có đáp án được Hoc247 sưu tầm và biên tập dưới đây, nhằm giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức cần nắm của chương trình Vật lý 8 một cách hiệu quả , đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi!

ANYMIND360

BÀI TẬP TÌM VẬN TỐC TRUNG BÌNH TRONG CHUYỂN ĐỘNG MÔN VẬT LÝ 8

 

Câu 1. Một xe chuyển động từ A về B. Nửa quãng đường đầu vận tốc của xe là v1, nửa quãng đường sau vận tốc của xe là v2. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường.

HD:

Gọi S là độ dài quãng đường AB, gọi v là vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB.

Thời gian đi từ A về B là t = \(\frac{S}{v}\) (1)

Mặt khác, theo bài ra ta có t =\(\frac{{{S_{}}}}{{2{v_1}}} + \frac{S}{{2{v_2}}}\)  (2)

Từ (1) và (2) ta có:

\(\begin{array}{l} \frac{S}{v} = \frac{S}{{2{v_1}}} + \frac{S}{{2{v_2}}}\\ \Rightarrow v = \frac{{2{v_{1.}}{v_2}}}{{{v_1} + {v_2}}} \end{array}\)

Câu 2. Một xe chuyển động từ A về B. Nửa quãng đường đầu vận tốc của xe là v1 = 40km/h, nửa quãng đường sau vận tốc của xe là v2 = 60km/h. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường.

HD:

Gọi S là độ dài quãng đường AB, gọi v là vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB.

Thời gian đi từ A về B là t = \(\frac{S}{v}\) (1)

Mặt khác, theo bài ra ta có t = \(\frac{{{S_{}}}}{{2{v_1}}} + \frac{S}{{2{v_2}}} = \frac{{{S_{}}}}{{2.40}} + \frac{S}{{2.60}}\) (2)

Từ (1) và (2) ta có:

\(\frac{S}{v} = \frac{S}{{2.40}} + \frac{S}{{2.60}} \Rightarrow v = 48km/h.\)

 Với cách làm tương tự ta có thể tính được vận tốc thành phần khi biết vận tốc trung bình.

Câu 3. Một xe chuyển động từ A về B. Nửa quãng đường đầu vận tốc của xe là v1 = 40km/h, nửa quãng đường sau vận tốc của xe v2. Tính v2 biết vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường là v = 48km/h.

HD:

Gọi S là độ dài quãng đường AB, gọi v là vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB.

Thời gian đi từ A về B là t = \(\frac{S}{v}\) (1)

Mặt khác, theo bài ra ta có t = \(\frac{{{S_{}}}}{{2{v_1}}} + \frac{S}{{2{v_2}}}\) = \(\frac{{{S_{}}}}{{2.40}} + \frac{S}{{2.{v_2}}}\) (2)

Từ (1) và (2) ta có:

\(\frac{S}{{48}} = \frac{S}{{2.40}} + \frac{S}{{2.{v_2}}} \Rightarrow {v_2} = 60km/h.\)

Câu 4. Một xe chuyển động từ A về B. Vận tốc của xe trong \(\frac{1}{3}\)  quãng đường đầu là v1 = 40km/h, trong \(\frac{1}{3}\)   quãng đường tiếp theo là v2 = 60km/h và vận tốc trên quãng đường còn lại là v3 = 30km/h. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường.

HD:

Gọi S là độ dài quãng đường AB, gọi v là vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB.

Thời gian đi từ A về B là t =  \(\frac{S}{v}\)(1)

Mặt khác, theo bài ra ta có:

t = \(\frac{{{S_{}}}}{{3{v_1}}} + \frac{S}{{3{v_2}}} + \frac{S}{{3{v_3}}} = \frac{S}{{120}} + \frac{S}{{180}} + \frac{S}{{90}} = \frac{S}{{40}}\) (2)

Từ (1) và (2) ta có:

\(\frac{S}{v} = \frac{S}{{40}} \Rightarrow v = 40km/h.\)

Câu 5. Một xe chuyển động từ A về B. Vận tốc của xe trong \(\frac{1}{3}\)  quãng đường đầu là v1 = 40km/h, trong \(\frac{1}{3}\) quãng đường tiếp theo là v2 = 60km/h và vận tốc trên quãng đường còn lại là v3. Tính v3 biết vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường là v = 40km/h.

HD:

Gọi S là độ dài quãng đường AB, gọi v là vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB.

Thời gian đi từ A về B là t = \(\frac{S}{v}\) (1)

Mặt khác, theo bài ra ta có:

t = \(\frac{{{S_{}}}}{{3{v_1}}} + \frac{S}{{3{v_2}}} + \frac{S}{{3{v_3}}} = \frac{S}{{120}} + \frac{S}{{180}} + \frac{S}{{3.{v_3}}} = \frac{S}{{72}} + \frac{S}{{3.{v_3}}}\)  (2)

Từ (1) và (2) ta có:

\(\frac{S}{{40}} = \frac{S}{{72}} + \frac{S}{{3.{v_3}}} \Rightarrow {v_3} = 30km/h.\)

Câu 6. Một xe chuyển động từ A về B. Nửa thời gian đầu vận tốc của xe là v1, nửa thời gian sau vận tốc của xe là v2. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB.

HD:

Gọi t là tổng thời gian xe chuyển động từ A về B, v là vận tốc trung bình của xe.

Độ dài quãng đường AB là:     S = v.t  (1)

Theo bài ta có:          S = \({v_1}.\frac{t}{2} + {v_2}.\frac{t}{2}\)  (2)

 

 

Trên đây là toàn bộ nội dung Bài tập tìm vận tốc trung bình trong chuyển động môn Vật lý 8 có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt ! 

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON