ON
ADMICRO

5 Đề thi Học kì 2 môn Hóa 8 có lời giải chi tiết

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Bộ 5 Đề thi Học kì 2 môn Hóa học với lời giải chi tiết và các thang điểm cho từng bước làm bài. Hi vọng Bộ đề sẽ giúp các em ghi nhớ và tư duy gắn kết các kiến thức Hóa học lớp 8, chuẩn bị thật tốt cho kì thi học kì sắp tới.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN HÓA HỌC 8

ĐỀ SỐ 1 – NĂM HỌC 2016 – 2017

I. Trắc nghiệm (2đ)

Khoanh tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau

Câu 1: Dãy hợp chất nào sau đây chỉ gồm các hợp chất axit? 

A. NaOH, KCl, HCl                                                      B. HCl, CuSO4, NaOH    

C. H2SO4, HNO3                                                          D. H2SO4, NaCl, Cu(OH)2

Câu 2: Tính chất hóa học của oxi tác dụng với phi kim thể hiện ở PTHH nào sau đây

A.2Cu + O2 → 2CuO                                                   B.4Al + 3O2 → 2Al2O3           

C.4P + 5O2 → 2P2O5                                                  D.3Fe + 2O2 → Fe3O4

Câu 3: Xác định chất nào thuộc loại oxit axit

A.Fe2O3                                   B.CO                            C.MgO                                     D.K2O

Câu 4 - Câu 8: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi học kì 2 Hóa học lớp 8.

II. Tự luận (8đ)

Câu 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (2 đ)

a. Fe3O4  + H2    →Fe  + H2O                     

b. CH4   + O2 → CO2  + H2O

c. Na + H2O → NaOH + H2

d. Fe + HCl  → FeCl2 + H2

Câu 2: Cho 2 ví dụ về 2 loại oxit đã học. Gọi tên từng chất trong ví dụ(1đ)

Câu 3 - Câu 4: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi học kì 2 Hóa học lớp 8.

 

Đáp án Đề thi học kì 2 Hóa 8 - Đề số 1

I.Trắc nghiệm (2đ)

Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.25đ

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

C

B

D

A

A

D

A

II. Tự luận (8đ)

Câu 1: Mỗi phương trình đúng 0.5đ

a. Fe3O4  + 4H2    → 3Fe  + 4H2O                   

b. CH4   + 2O2 → CO2  + 2H2O

c. 2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2

d. Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2

Câu 2 - Câu 4: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi học kì 2 Hóa học lớp 8.

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN HÓA HỌC 8

ĐỀ SỐ 2 – NĂM HỌC 2016 – 2017

I. Trắc nghiệm (2đ) Khoanh tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Dung dịch axít làm quì tím chuyển đổi thành màu

A. xanh                                   B.Đỏ                            C.Tím                                      D.Vàng

Câu 2: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào là axít

A.CaO                                      B.Al2(SO4)3                 C.NaOH                                   D.HNO3

Câu 3: Chất nào sau đây được dùng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

A. KClO3                                  B. Fe3O4                      C.CaCO3                                  D.H2O

Câu 4 - Câu 8: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi học kì 2 Hóa học lớp 8.

II. Tự luận (8đ)

Câu 1: (2đ) Hãy lập phương trình các phản ứng sau :

a.  Mg +  HCl  → MgCl2 + H2              b.  KClO3      KCl + O2

c.   P + O     P2O5                             d.   Fe2O3  +  H2      Fe  +  H2O

Câu 2: (1.5đ) Có 3 lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau: HCl, NaOH, NaCl. Bằng phương pháp hóa học, em hãy nhận biết các lọ trên.

Câu 3 - Câu 4: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ lời giải chi tiết và thang điểm đánh giá của  các câu hỏi của đề thi học kì 2 Hóa học lớp 8.

 

Đáp án Đề thi học kì 2 Hóa 8 - Đề số 2

I.Trắc nghiệm (2đ)

Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.25đ

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

D

A

B

B

C

B

C

II. Tự luận (8đ)

Câu 1: (2.0đ)  Lập đúng mỗi phương trình đúng    (0,5đ)

a.   Mg            +    2 HCl    →    MgCl2        +     H2              

b. 2 KClO3  →       2 KCl      +    3 O2

c.  4 P     +       5 O2    →    2 P2O5                                      

d.   Fe2O3       +    3 H2   →     2 Fe      +      3H2

Câu 2 - Câu 4: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ lời giải chi tiết và thang điểm đánh giá của  các câu hỏi của đề thi học kì 2 Hóa học lớp 8.

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN HÓA HỌC 8

ĐỀ SỐ 3 – NĂM HỌC 2016 – 2017

I. Trắc nghiệm (2đ)

Khoanh tròn vào ý đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Dung dịch bazơ làm quì tím chuyển đổi thành màu

A. xanh                                   B.Đỏ                            C.Tím                          D.Vàng

Câu 2: Photpho cháy mạnh trong khí oxi sinh ra chất gì

A.SO2                                       B.P2O5                         C.SO3                           D.P3O5

Câu 3 - Câu 8: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi học kì 2 Hóa học lớp 8.

II. Tự luận (8đ)

Câu 1: (1.5đ)  Oxít là gì? Cho 1 ví dụ oxit bazơ và 1 ví dụ oxit axit? Gọi tên 2 ví dụ đó

Câu 2: (1.5đ) Có 3 lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau: HNO3, NaOH, KCl. Bằng phương pháp hóa học, em hãy nhận biết các lọ trên.

Câu 3 - Câu 4: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ lời giải chi tiết và thang điểm đánh giá của  các câu hỏi của đề thi học kì 2 Hóa học lớp 8.

 

Đáp án Đề thi học kì 2 Hóa 8 - Đề số 3

I.Trắc nghiệm (2đ)

Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.25đ

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

B

C

B

C

C

D

B

II. Tự luận (8đ)

Câu 1: Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố trong đó có 1 nguyên tố là oxi           (0.5đ)

Mỗi ví dụ đúng (0.5đ)

Câu 2: Lấy mỗi lọ ra 1 ít cho vào 3 chén sứ để làm thí nghiệm

Dùng quỳ tím nhận nhúng vào các chén sứ đựng hóa chất thử

- dd HNO3 làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ                               ( 0,5đ )

- ddNaOH làm quỳ tím chuyển thành màu xanh                ( 0,5đ )

- dd KCl không làm quỳ tím đổi màu                                   ( 0,5đ )

Câu 3 - Câu 4: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ lời giải chi tiết và thang điểm đánh giá của  các câu hỏi của đề thi học kì 2 Hóa học lớp 8.

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN HÓA HỌC 8

ĐỀ SỐ 4 – NĂM HỌC 2016 – 2017

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?

A. KMnO4, KClO3                                            B.H2O, KClO3

C. K2MnO4, KClO                                            D. KMnO4, H2O

Câu 2: Nhóm chất nào sau đây đều là oxit:

A. CaCO3, CaO, NO, MgO                                B. ZnO, K2O, CO2, SO3

C. HCl, MnO2, BaO, P2O5                                D. FeO, Fe2O3, NO2, HNO3

Câu 3: Nhóm chất nào sau đây đều là axit:

A. HCl, H2SO4, KOH, KCl                                 B. NaOH, HNO3, HCl, H2SO4

C. HNO3, H2S, HBr, H3PO4                             D. HNO3, NaCl, HBr, H3PO4

Câu 4 - Câu 8: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi học kì 2 Hóa học lớp 8.

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

Viết phương trình phản ứng biểu diễn sự oxi hóa các chất sau: Al,Ca, K (ghi rõ điều kiện nếu có)

Câu 2: ( 2điểm)

a) Có 20 g KCl trong 600 g dd.Tính nồng độ phần trăm của dung dịch KCl

b) Hòa tan 1,5 mol CuSO4 vào nước thu được 750 ml dung dịch.Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ­

Câu 3: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi học kì 2 Hóa học lớp 8.

 

Đáp án Đề thi học kì 2 Hóa 8 - Đề số 4

Phần I: Trắc nghiệm khách quan

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

B

B

D

B

C

D

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Phần II: Tự luận

Câu

Đáp án

Điểm

1

1) 4Al + 3O2  2Al2O3

2) 2Ca + O2  2CaO

3) 4K + O2  2K2O

0,5

0,5

0,5

Câu 2 - Câu 4: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ lời giải chi tiết và thang điểm đánh giá của  các câu hỏi của đề thi học kì 2 Hóa học lớp 8.
 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN HÓA HỌC 8

ĐỀ SỐ 5 – NĂM HỌC 2016 – 2017

Câu 1:  (2,5 điểm) Thực hiện các phương trình hóa học sau:

1) Na + H2O                                            2) H2 + Fe2O3

3) Al + O2                                               4) CaO + H2O

5) KClO3                                                 

Câu 2: (3,0 điểm)

1) Hãy gọi tên các chất sau: CaO; N2O3; HNO3; Fe(OH)3; CuSO4.

2) Hãy viết công thức hóa học cho các chất có tên sau: Đồng (II) oxit; axit sunfuric; nhôm clorua; caxi hiđrocacbonat; magie hiđroxit.

Câu 3 - Câu 4: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi học kì 2 Hóa học lớp 8.

 

Đáp án Đề thi học kì 2 Hóa 8 - Đề số 5

1

Mỗi PT đúng được 0,5 điểm

2,5

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

0,5

3H2 + Fe2O3  →3H2O + 2Fe

0,5

4Al + 2O2  → 2Al2O3

0,5

CaO + H2O →  Ca(OH)2

0,5

5) 2KClO3 →  2KCl + 3O2

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2 - Câu 4: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ lời giải chi tiết và thang điểm đánh giá cho các câu hỏi của đề thi học kì 2 Hóa học lớp 8.

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong đề thi Học kì 2 của bộ đề thi Học kì 2 Hóa 8 năm học 2016 - 2017. Để xem toàn bộ nội dung để kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi học kì sắp tới. Chúc các em học tốt!

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1