Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 26 Mối ghép cố định, mối ghép tháo được

90 phút 5 câu 2 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):