AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nêu những điểm giống nhau giữa hai mối ghép bằng then và bằng chốt ?

  • A. Đều là mối ghép cố định và tháo được
  • B. Cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp
  • C. Khả năng chịu lực kém.
  • D. Đáp án A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

   Đều là mối ghép cố định và tháo được; đều có cấu tạo đơn giản dễ tháo lắp và thay thế nhưng khả năng chịu lực kém

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>