YOMEDIA
ZUNIA12

Tiếng Anh 8 mới Unit 3 Communication - Giao tiếp


Để giúp các em có thể hiểu thêm về cuộc sống cũng như những nét đặc trưng cơ bản và luyện viết về chủ đề này, mời các em tham khảo bài học Unit 3 "Peoples Of Vietnam​" lớp 8 mới phần Communication​.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 3 lớp 8 Communication

Quiz: What do you know about the ethnic groups of Viet Nam? Work in pairs to an­swer the questions. (Câu đố: Bạn biết gì về những nhóm dân tộc của Việt Nam? Làm theo cặp để trả lời những câu hỏi.)

Guide to answer

1B; 2A; 3C; 4B; 5C; 6A

Tạm dịch:

1. Hầu hết người dân tộc ở Việt Nam sống dựa vào gì?

Trồng lúa.

2. Những nhóm dân tộc nào sống ở các tỉnh phía Nam?

Người Khơ Me.

3. Nhóm nào có dân số nhỏ nhất?

Ở đồng bằng sông Mê Kông.

4. Chúng ta có thể tìm thấy ruộng bậc thang ở đâu?

Ở những khu vực miền núi phía Bắc.

5. Người Laha hầu hết sống ở đâu?

Ở Sơn La.

6. Nhóm dân tộc nào sau đây có trang phục đầy màu sắc nhất?

Người Hoa.

1.2. Task 2 Unit 3 lớp 8 Communication

Where do these ethnic groups mainly live? Work in groups. Write down the names of the ethnic groups in the correct boxes. Can you add more?

(Những nhóm dân tộc này chủ yếu sống ở đâu? Làm theo nhóm. Viết xuống tên của những nhóm dân tộc trong khung chính xác. Bạn có thể bổ sung thêm không?)

Guide to answer

+ Northwest region: Viet, Hmong, Lao 

(Khu vực Tây Bắc: Việt, H’mong, Lào)

+ Northeast region: Viet, Hmong, Nung, Tay 

(Khu vực Đông Bắc: Việt, H’mong, Nùng, Tày)

+ Red River Delta: Viet 

(Đồng bằng sông Hồng : Việt)

+ The Central Highlands: Viet, Bahnar, Brau, Ede, Giarai, Sedang 

(Tây Nguyên: Việt, Bana, Brâu, Ê Đê, Gia Rai, Sê Đăng)

+ Mekong River Delta: Cham, Khmer, Viet 

(Đồng Bằng sông Mê Kông: Chăm, Khơ me, Việt)

1.3. Task 3 Unit 3 lớp 8 Communication

Choose one group and talk about them (Chọn một nhóm và nói về họ.)

Guide to answer

The Bahnar is an ethnic group of Vietnam living primarily in the Central Highland provinces of Gia Lai and Kon Turn, as well as the coastal provinces of Binh Đinh and Phu Yen. They speak a language in the Mon-Khmer language family. Like many of the other ethnic groups of Vietnam's Central Highlands, the Bahnar plays a great number of traditional musical instruments, including gongs and string instruments made from bamboo. These instruments are sometimes played in concert on special occasions.

Tạm dịch:

Bahnar là một nhóm dân tộc của Việt Nam sống chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên của Gia Lai và Kon Turn, cũng như các tỉnh ven biển Bình Đinh và Phú Yên. Họ nói một ngôn ngữ trong gia đình ngôn ngữ Môn-Khmer. Giống như nhiều nhóm dân tộc khác ở Tây Nguyên của Việt Nam, Bahnar chơi rất nhiều nhạc cụ truyền thống, bao gồm cả chiêng và nhạc cụ dây làm từ tre. Những nhạc cụ này đôi khi được chơi trong buổi hòa nhạc vào những dịp đặc biệt.

Bài tập trắc nghiệm A Closer Look 1 Unit 3 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 3 Peoples Of Vietnam - Communication chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 8 mới Communication.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Qua bài học này các em cần làm bài tập đầy đủ, ghi nhớ những đặc điểm của các dân tộc ở nước ta, sau đó chọn một nhóm dân tộc và nói về họ.

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF