Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 65 Đại dịch AIDS - thảm hoạ của loài người

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):