YOMEDIA

Hỏi đáp về Tiến hoá của hệ vận động và Vệ sinh hệ vận động - Sinh học 8

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Tiến hoá của hệ vận động và Vệ sinh hệ vận động thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về Tiến hoá của hệ vận động và Vệ sinh hệ vận động cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (122 câu):

NONE
 • mai Cách đây 1 năm

  Tại sao con người lại thích nghi với tư thế đứng thẳng?

  23/03/2023 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Đức Nam Cách đây 2 năm
  Chức năng của dq

  30/12/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trọng Cách đây 2 năm

  Qua bài tiến hóa của hệ vận động em hãy tìm những đặc điểm của bộ xương thích nghi với sự cầm nắm, dáng đứng thẳng, sự chịu lực, hạn chế tiếp xúc của bề mặt bàn chân vào đất và phân tán lực tác động?

  20/12/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trọng Cách đây 2 năm

  Qua hệ vận động các em nắm được kiến thức trọng tâm của hệ là gì?

  20/12/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thu Huệ Cách đây 3 năm

  A. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép
  B. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn
  C. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn
  D. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép

   

  06/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 3 năm

  A. Giúp duy trì bộ NST 2n đặc trưng của loài
  B. Tạo nên hợp tử có tính di truyền
  C. Góp phần tạo ra nhiều biến dị tổ hợp
  D. Cả A, B và C

   

  05/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • lê Phương Cách đây 3 năm

  A. Vì số giao tử đực mang NST Y tương đương với số giao tử đực mang NSTX
  B. Vì số con cái và con đực trong loài bằng nhau
  C. Vì số giao tử đực bằng số giao tử cái
  D. Cả B và C

   

  06/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 3 năm

  A. Vì số giao tử đực mang NST Y tương đương với số giao tử đực mang NST X
  B. Vì số con cái và con đực trong loài bằng nhau
  C. Vì số giao tử đực bằng số giao tử cái
  D. Cả B và C

   

  05/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Duy Cách đây 3 năm

  A. lai phân tích
  B. cho ruồi đực F1 mình xám, cánh dài tạp giao với ruồi cái mình đen, cánh cụt
  C. cho ruồi cái mình xám, cánh dài tạp giao với ruồi đực mình đen, cánh cụt
  D. cho ruồi đực và ruồi cái mình đen, cánh cụt tạp giao với nhau

   

  06/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 3 năm

  A. Tế bào có bộ NST 2n.
  B. Giao tử có bộ NST n.
  C. Tinh trùng có bộ NST n.
  D. Trứng có bộ NST n.

   

  05/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • het roi Cách đây 3 năm

  A. Nguyên phân
  B. Giảm phân
  C. Thụ tinh
  D. Nguyên phân và giảm phân

   

  06/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Thắng Cách đây 3 năm

  A. 1 trứng và 3 thể cực
  B. 4 trứng
  C. 3 trứng và 1 thể cực
  D. 4 thể cực

   

  05/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Minh Tuấn Cách đây 3 năm

  A. Bằng nhau
  B. Bằng 2 lần
  C. Bằng 4 lần
  D. Giảm một nửa

   

  06/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 3 năm

  A. 1 tinh trùng
  B. 2 tinh trùng
  C. 3 tinh trùng
  D. 4 tinh trùng

   

  06/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Van Cách đây 3 năm

  A. 1 trứng và 1 tinh trùng
  B. 1 trứng và 2 tinh trùng
  C. 2 trứng và 1 tinh trùng
  D. 1 trứng và 3 tinh trùng

   

  06/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 3 năm

  A. Sự kết hợp của 2 bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân đơn bội
  B. Sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội
  C. Sự kết hợp của bộ nhân đơn bội với bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân đơn bội
  D. Sự kết hợp của bộ nhân đơn bội với bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội

   

  06/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Song Thu Cách đây 3 năm

  A. Sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội (n NST) tạo ra bộ nhân lưỡng bội (2n NST) ở hợp tử.
  B. Sự kết hợp tế bào chất của  giao tử đực với một giao tử cái
  C. Sự hình thành một cơ thể mới.
  D. Sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực với một giao tử cái.

   

  05/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong Cách đây 3 năm

  A. Mỗi tinh trùng kết hợp với một trứng tạo ra một hợp tử.
  B. Thụ tinh là quá trình kết hợp bộ NST đơn bội của giao tử đực với giao tử cái để phục hồi bộ NST lưỡng bội cho hợp tử.
  C. Thụ tinh là quá trình phối hợp yếu tố di truyền của bố và mẹ cho con.
  D. Các tinh trùng sinh ra qua giảm phân đều thụ tinh với trứng tạo hợp tử.

   

  05/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 3 năm

  A. kết hợp theo nguyên tắc một giao tử đực với một giao tử cái.
  B. kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội.
  C. tổ hợp bộ nhiễm sắc thể của giao tử đực và giao tử cái.
  D. tạo thành hợp tử.

   

  06/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thúy Vân Cách đây 3 năm

  A. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.
  B. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.
  C. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.
  D. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

   

  05/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 3 năm

  A. Giúp duy trì bộ NST 2n đặc trưng của loài.
  B. Tạo nên hợp tử có tính di truyền.
  C. Góp phần tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.
  D. Cả A, B và C.

   

  05/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Nghĩa Cách đây 3 năm

  A. Bộ NST lưỡng bội (2n) qua giảm phân tạo ra bộ NST đơn bội (n) ở giao tử.
  B. Trong thụ tinh, các giao tử có bộ NST đơn bội (n) kết hợp với nhau tạo ra hợp tử có bộ NST lưỡng bội (2n).
  C. Duy trì bộ NST, tạo ra biến dị tổ hợp.
  D. Tạo ra nhiều hợp tử khác nhau về nguồn gốc và chất lượng NST, làm tăng biến dị tổ hợp

   

  06/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Nghĩa Cách đây 3 năm

  A. Bộ NST lưỡng bội (2n) qua giảm phân tạo ra bộ NST đơn bội (n) ở giao tử.
  B. Trong thụ tinh, các giao tử có bộ NST đơn bội (n) kết hợp với nhau tạo ra hợp tử có bộ NST lưỡng bội (2n).
  C. Duy trì bộ NST, tạo ra biến dị tổ hợp.
  D. Tạo ra nhiều hợp tử khác nhau về nguồn gốc và chất lượng NST, làm tăng biến dị tổ hợp

   

  06/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc Cách đây 3 năm

  A. Giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử
  B. Sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử
  C. Nguyên phân tạo nhiều tế bào khác nhau
  D. Cả A và B

   

  05/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Gấu Trúc Cách đây 3 năm

  nêu chức năng nội tiết của tuyến tụy?vifsao nói tuyến yên là tuyến nội tiết quan trọng nhất?

   

  21/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF