YOMEDIA

Hỏi đáp về Nước Đại Việt ta - Ngữ văn 8

ADMICRO

Danh sách hỏi đáp (101 câu):

 • thủy tiên Cách đây 6 tháng

  Sau khi học xong văn bản Nước Đại Việt ta, em có thể rút ra vấn đề nghị luận xã hội nào?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  thuy linh Cách đây 6 tháng

  Qua văn bản Nước Đại Việt ta em hãy viết đoạn văn hiểu thế nào là khái niệm nhân nghĩa.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang Cách đây 6 tháng

  Phân tích đoạn trích Nước Đại Việt Ta của Nguyễn Trãi.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lương Thùy Linh Cách đây 1 năm

  Trên cơ sở so sánh với bài thơ "Sông núi nước Nam",hãy chỉ ra sự tiếp nối và phát triển ý thức độc lập dân tộc trong văn bản "Nước Đại Việt ta"

        Nhanh giúp mk với nha!Mk đag cần gấp!

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (1)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bình Nguyen Cách đây 2 năm

  Cho 2 câu sau: " Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

  Quân điếu phạt trước lo trừ bạo"

  a) Tại sao nói tư tưởng nhân nghĩa ở 2 câu văn trên có sự kế thừa phát triển, mở rộng và mang

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo Cách đây 2 năm

  có ý kiến cho rằng bài NƯỚC ĐẠI VIỆT TA tích trong tác phấm BÌN NGÔ ĐẠI CÁO đã kawngr định nc ĐẠI VIỆT ta là 1 nc chủ quyền dân tộc .Trình bày ý kiến của em vè ý kiến trên

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 2 năm

  Phân tích những nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của bài Nước Đại Việt ta.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhat nheo Cách đây 2 năm

  em hãy chỉ ra tính chất của 1 bản tuyên ngôn độc lập được thể hiện trong văn bản nước địa việt ta của Nguyễn Trãi
  help me ! mai mình thi rồi !

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Thảo Trang Cách đây 2 năm

  Cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong văn bản ''Nước Đại Việt ta'', so sánh với tư tưởng nhân nghĩa nho giáo

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Minh Tuấn Cách đây 2 năm

  Nêu nội dung chính của 6 câu thơ cuối trong bài Nước Đại Việt ta của Nguyễn Trãi

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Phương Khanh Cách đây 2 năm

  Chứng minh rằng Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo) của Nguyễn Trãi tràn đầy niềm tự hào dân tộc.

  giúp mk vs mk đang cần gấp

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Long lanh Cách đây 2 năm

  Em hãy chỉ ra tính chất của 1 văn bản tuyên ngôn độc lập được thể hiện trong văn bản '' Nước Đại Việt Ta '' của Nguyễn Trãi

  . Giups mình câu hỏi này, mình đang cần gấppp

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man Cách đây 2 năm

  Trong văn bản Nước Đại Việt ta (Sách Ngữ văn 8 tập hai-NXB Giáo dục), Nguyễn Trãi khẳng định:
  Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
  Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
  Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương Cách đây 2 năm

  qua văn bản Nước đại việt ta bài văn bồi đắp cho em tình cảm gì

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 2 năm

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 2 năm

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 2 năm

  So với bài "Sông núi nước nam " quan điểm về quốc gia dân tộc của Nguyễn Trãi có tính toán toàn diện và sâu sắc hơn. Em hãy chỉ ra điều đó

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 2 năm

  Qua tác phẩm 'nước Đại Việt ta ' của Nguyễn Trãi, em có suy nghĩ gì về niềm tự hào của nhân dân ta trong thời đại mới

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 2 năm

  “Như nước Đại Việt ta từ trước

  Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

  Núi sông bờ cõi đã chia

  Phong tục Bắc Nam cũng khác

  Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập

  Cùng Hán, Dường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương

  a)văn hiến trong câu "vốn xưng nên văn hiến đã lâu" được hiểu ra sao?

  b)Việc sắp xếp trật tự từ in đậm có ý nghĩa ra sao?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Minh Tú Cách đây 2 năm

  Em hãy làm sáng tỏ đạo lí: Nhân nghĩa sẽ chiến thắng gian tà qua bài "Nước Đại Việt Ta". Mai em phải nộp rồi, mọi người giúp em với ạ

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 2 năm

  đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu :

  Như nước Đại Việt ta từ trước ,

  ..............................................

  Song hào kiệt đời nào cũng có .

  hãy giải thích tại sao khi bàn về độc lập chủ quyên của dân tộc Đại Viet, Nguyễn Trãi đã đưa yếu tố văn hiến lên đầu tiên

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 2 năm

  Từng nghe :
  Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
  Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
  Như nước Đại Việt ta từ trước,
  Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
  Núi sông bờ cõi đã chia,
  Phong tục Bắc Nam cũng khác.
  Từ Triều, Đinh, Lí, Trần bao đời xây nền độc lập,
  Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương,
  Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
  Song hào kiệt đời nào cũng có.
  Câu 1: Tác giả văn bản có chứa đoạn trích trên là ai ?
  Câu 2: Văn bản thuộc thể loại nào ?
  Câu 3: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trên là gì ?
  Câu 4: Văn bản được sáng tác vào năm nào ?
  Câu 5: Nội dung chính của đoạn trích trên ?
  Câu 6: Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau và nêu tác dụng
  Từ Triều, Đinh, Lí, Trần bao đời xây nền độc lập,
  Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương,
  Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
  Song hào kiệt đời nào cũng có.
  Câu 7: Từ nội dung đoạn trích trên hãy viết 1 đoạn văn nêu suy nghĩ của mình về vấn đề được gợi ra trong đoạn trích
  Giúp với ạ :(((

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 2 năm

  Nêu cảm nhận của em sau khi học xong văn bản "Nước Đại Việt Ta"

  GIÚP VỚI NHA :((

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 2 năm

  Mọi người ơi có một câu hỏi trong đề cương mà em không biết cách giải mọi người chỉ em với ạ em cần gấp:

  -Trình bày nguyên lý nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong bài Bình Ngô Đại Cáo?

  Em xin cảm ơn ạ!

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 2 năm

  Em hãy cho biết: Để khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc Nước Đại Việt ta, Nguyễn Trãi đã dựa vào các yếu tố nào?

  giúp mk vs

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA