RANDOM

Hỏi đáp về Câu ghép (tiếp theo) - Ngữ văn 8

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (35 câu):

 • Phong Vu Cách đây 4 tháng

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Thành Kim Cách đây 11 tháng
  Viết đoạn văn có sử sử dụng câu ghép

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quy Nguyen Ngọc Cách đây 12 tháng
  Càng.... càng....,

  01/01/1970 |    17 Trả lời

  Theo dõi (0)
  17
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Lotus Cách đây 2 năm

  viết một đoạn văn có sử dụng 2 câu ghép và chỉ ra quan hệ ý nghĩa của câu ghép

   

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen thu trang Cách đây 2 năm

  ​Đặt 2 câu ghép.có quan hệ lựa chọn

  Một câu chỉ quan hệ từ,một câu có quan hệ tương phản.

  Phân tích cấu tạo ngữ pháp

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành Cách đây 2 năm

  Trong câu sau , câu nào là câu ghép

  A.Tôi mải mốt chạy sang

  B.Lão tru béo , bọt mép sùi ra

  C.Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt

  D.Tôi cố giữ gìn cho lão

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lệ Diễm Cách đây 2 năm

  Các cậu ơi giup mình với: viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu có sử dung câu ghép chỉ ra quan hệ ý nghĩa chỉ nguyên nhân - hệ quả và chỉ mục đích

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang Cách đây 2 năm

  giúp mình với(tự làm nha)

  viết một đoạn văn ngắn có sử dụng câu ghép , cặp quan hệ từ

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 2 năm

  Viết một đoạn văn ngắn 8-11 câu có sử dụng câu ghép. Chủ đề bao bì ni lông và hút thuốc lá. Chỉ rõ đâu là câu ghép

  Giúp mình vs ạ

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 2 năm

  Đặt câu ghép có quan hệ giải thích

  Thanks mn

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy Cách đây 2 năm

  Dùng các câu đơn sau đây để tạo thành câu ghép ( Có sử dụng quan hệ từ cần thiết để nối các vế câu )

  a, Con cần cố gắng hơn nữa.

  b, Trời hôm nay mưa to quá.

  c, Nước sông nên to quá.

  d, Em nên mang áo mưa mà đi học.

  e, Gió thổi mạnh.

  f, Những cây mới trồng khó mà sống được.

  Help me!!!

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 2 năm

  mối quan hệ giữa các vế câu ghép

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho Cách đây 2 năm

  'thân em vừa trắng lại vừa tròn

  bảy nổi ba chìm với nc non'

  --viết 1 đoạn văn nêu nội dung và nghệ thuật của 2 câu thơ trên trong đó có sử dụng ít nhất 1 câu ghép

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Tín Cách đây 2 năm

  đặt câu ghép với mỗi cặp từ xưng hô dưới đây

  a) ... vừa ...đã...

  b)...dâu ...đấy...

  c) ...càng ...càng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh Cách đây 2 năm

  ví dụ về các cặp quan hệ từ trong câu ghép

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang Cách đây 2 năm

  Viết văn bản nêu suy nghĩ của việc xả rác bừa bãi trong trường học.Trong đó có sử dụng ít nhất 1 câu ghép và 1 tình thái từ

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu Cách đây 2 năm

  Đắt câu gháp vs các QHT, cặp QHT

  Sở dĩ...là vì..

  Tại vì...nên...

  Nhờ .. nên...

  Giá..thì...

  Dẫu.. nhưng..

  rồi

  còn

  để

  cho đặng

  hay, hoặc

  dấu hai chấm

  ~oho

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quế Anh Cách đây 2 năm

  Viết 1 đoạn văn về chủ đề môi trường trong đó có sử dụng 1 câu ghép gạch chân dưới câu ghép đó

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Minh Tuấn Cách đây 2 năm

  Suy nghĩ của em về bài ôn dịch thuốc lá , ,trong đó có sử dụng ít nhất 2 câu ghép

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu Cách đây 2 năm

  Viết một đoạn văn ngắn thuyết minh về một loài hoa ngày tết, trong đó có sử dụng câu ghép (quan hệ điều kiện-giả thiết); thán từ (bộc lộ tình cảm, cảm xúc)

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Aser Aser Cách đây 2 năm

  Khốn nạn... Ông giáo ơi ! Nó có biết gì đâu ! Nó thấy tôi gọi thì chạy
  ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp
  trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên. Cứ
  thế là thằng Mục với thằng Xiên, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc
  đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết !
  Này ! Ông giáo ạ ! Cái giống nó cũng khôn ! Nó cứ làm in như nó trách tôi ;
  nó kêu ư ử, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng : "A ! Lão già tệ lắm ! Tôi ăn
  ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này ?". Thì ra tôi già bằng
  này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó !

  tìm câu ghép trong đoạn trích trên

  giúp mik với mai thi rồi huhu

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tra xanh Cách đây 2 năm

  Phân tích các vế câu ghép dưới đây và cho biết quan hệ ý nghĩa của chúng:

  - Bố và anh hút, chú bác hút không những con em bị đầu độc mà còn trỏ thành kẻ nêu gương xấu.

  -Ta đến bệnh viện K sẽ thấy rõ: Bác sĩ viện trường cho bt trên 80% ung thư vòm hòng và ung thư phổi là do thuốc lá.

  Giúp mình với nha!!!!

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Ku Cách đây 2 năm
  Câu "Uớc mơ anh ta là trở thành một ca sĩ nổi tiếng" có phải là câu ghép không?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu Cách đây 2 năm

  Sự khác nhau giữa câu ghép và câu phức . Moi Ngươi ơi hãy giúp minh với mk chuẩn bi kt rôi

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thanh Cách đây 2 năm

  Đặt các câu ghép có sử dụng 10 kiểu quan hệ:

  - Nhân-quả - Tương phản

  - Điều kiện (giả thiết) - kết quả - Mục đích

  - Tăng tiến - Lựa chọn

  - Bổ sung - Nối tiếp

  - Đồng thời - Giải thích

  Help me!!! Mai mik phải ktra rồihiuoaoa

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)