YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 92 SGK Lịch sử 8

Giải bài 4 tr 92 sách GK Sử lớp 8

Tại sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp:

  • Ở Đức: Đảng cộng sản kiên quyết đấu tranh nhưng không ngăn cản được quá trình phát xít hóa.
  • Ở Pháp: Đảng Cộng sản đã huy động quần chúng nhân dân, tập hợp mọi lực lượng trong Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và thi hành một số chính sách tiến bộ. Kết quả Mặt trận Nhân dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử tháng 5 - 1936 và Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 92 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON