YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 86 SGK Lịch sử 8

Giải bài 1 tr 86 sách GK Sử lớp 8

Nêu nội dung của chính sách kinh tế mới.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới là bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực (sau khi nộp đủ thuế lương thực quy định, nông dân được quyền sử dụng số dư thừa), thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ, cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ và khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga. smileyangry

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 86 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON