ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 24 SGK Địa lý 8

Giải bài 2 tr 24 sách GK Địa lớp 8

Dựa vào bảng 7.2 SGK – trang 22, em hãy vẽ biểu đồ hình cột để so sánh mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) của các nước Cô-oét, Hàn Quốc, Lào năm 2001.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Vẽ biểu đồ:

  • Biểu đồ thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) của các nước Cô-oét, Hàn Quốc, Lào năm 2001.

Câu 2 SGK Địa lý 8 trang 24

Nhận xét:

  • Thu nhập bình quân đầu người có sự chênh lệch rất lớn giữa các nước.
  • Cô-oét có thu nhập bình quân đầu người cao nhất (19040USD), tiếp theo là Hàn Quốc (8861 USD) và sau đó là Lào (317USD).

 

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 24 SGK Địa lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1