AMBIENT

Đề thi kết thúc môn Triết học - Đề số 6

90 phút 3 câu 3 lượt thi
ADSENSE

Câu hỏi Tự luận (3 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 93634

  Anh (chị) hãy trình bày những tác động của quy luật giá trị. 

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 93635

  Anh (chị) hãy trình bày phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối.

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 93636

  Anh (chị) hãy trình bày khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  Xem đáp án