YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Anh (chị) hãy trình bày phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối.

  Lời giải tham khảo:

  Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư thu được do rút ngắn thời gian lao động tất yếu, nhờ đó tăng thời gian lao động thặng dư, trong điều kiện độ dài ngày lao động không thay đổi. 

  Giả sử ngày lao động 8 h trong đó 4h thời gian lao động tất yếu, 4h thời gian lao động thặng dư.

  Tỷ suất giá trị thặng dư: m'= 4/4.100%=100%

  Nếu thời gian lao động tất yếu rút ngắn còn 2h, thời gian lao động thặng dư tăng lên 6h: 

  Tỷ suất giá trị thặng dư: m'=6/2.100%=300%

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 93635

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA