AMBIENT

Đề thi kết thúc môn Triết học - Đề số 5

90 phút 3 câu 0 lượt thi
ADSENSE

Câu hỏi Tự luận (3 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 93631

  Anh (chị) hãy trình bày các hình thức cơ bản của thực tiễn.

  Xem đáp án
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 93632

  Anh (chị) hãy trình bày khái niệm và các yếu tố cấu thành quan hệ sản xuất.

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 93633

  Anh (chị) hãy trình bày giai đoạn nhận thức lý tính. 

  Xem đáp án