AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Anh (chị) hãy trình bày khái niệm và các yếu tố cấu thành quan hệ sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Khái niệm quan hệ sản xuất: Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội). 

  Các yếu tố cấu thành quan hệ sản xuất:

  • Quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất
  • Quan hệ trong tổ chức - quản lý quá trình sản xuất 
  • Quan hệ trong phân phối kết quả của quá trình sản xuất đó. 
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>