ON
YOMEDIA

Đề thi HK2 môn Ngữ văn lớp 8 năm 2018-2019, Trường THCS Lý Tự Trọng

90 phút 6 câu 0 lượt thi
YOMEDIA
 

Câu hỏi Tự luận (6 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 117821

  Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

  “Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế  rộng mà bằng; đất đai cao mà  thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt;  muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp  đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương  đất nước; cũng  là nơi kinh đô bậc  nhất của đế vương muôn đời.”

  (Trích Ngữ văn 8, tập II)

 • Câu 2: Mã câu hỏi: 117822

  Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 117823

  Câu “Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc  nhất của đế vương muôn đời” thuộc kiểu câu nào?

  (Nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, câu khẳng định hay câu phủ định)

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 117824

  Luận điểm được trình bày trong đoạn văn trên là gì?

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 117826

  Từ luận điểm của đoạn văn trên hãy viết một đoạn văn (từ 8 đến 10 câu) trình bày suy nghĩ của em về mục đích của việc chọn Đại La là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. (3.0 điểm)

  Xem đáp án
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 117828

  Bàn về vai trò và tác dụng to lớn của sách trong đời sống tinh thần của con người, nhà văn M.Go-rơ- ki viết: “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới”. Em hãy giải thích và chứng minh ý kiến trên. (5.0 điểm)

  Xem đáp án

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1