ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 51 Thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 51 về Thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Đồng, kẽm
  • B. Gang, thiếc
  • C. Nhựa, sứ
  • D. Thủy tinh
  • A. Dựa vào số cực và cách sử dụng
  • B. Dựa vào số cực và thao tác đóng - cắt
  • C. Dựa vào cách sử dụng và thao tác đóng - cắt
  • D. Tất cả đều đúng
   
   
  • A. Cách sử dụng và thao tác đóng-cắt
  • B. Số cực và thao tác đóng-cắt
  • C. Số cực và cách sử dụng
  • D. Không có đáp án đúng
  • A. Là thiết bị điện dùng để đóng, cắt mạch điện.
  • B. Là thiết bị cung cấp điện cho các đồ dùng điện.
  • C. Là thiết bị lấy điện cho các đồ dùng điện
  • D. Là thiết bị truyền điện năng cho các đồ dùng điện
  • A. Công tắc điện
  • B. Phích cắm điện
  • C. Cầu dao
  • D. Bút thử điện
 

 

YOMEDIA
1=>1