Hỏi đáp về Thực hành - Đèn ống huỳnh quang - Công nghệ 8

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Công nghệ 8 Bài 40 Thực hành - Đèn ống huỳnh quang từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các trang mạng cộng đồng Công nghệ HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (2 câu):