Bài tập 2 trang 105 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 2 trang 105 Công nghệ 8

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau của cơ cấu tay quay - con trượt, bánh răng - thanh răng

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

* Giống nhau: đều biến chuyển động quay thành tịnh tiến

* Khác nhau

Tay quay-con trượt Bánh răng-thanh răng

- Sử dụng các khớp quay và sự chuyển động phức tạp của thanh BC

- Con trượt chỉ có thể chuyển động tịnh tiến qua lại (dao động)

- Sử dụng sự ăn khớp để truyền chuyển động

- Thanh răng chỉ có chuyển động tịnh tiến thẳng mà không thể qua lại được

- Việc chế tạo bánh răng-thanh răng cũng khó hơn

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 105 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ