ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 192 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 1 trang 192 Công nghệ 8

Thế nào là sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt? Chúng khác nhau ở điểm nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 
  • Sơ đồ nguyên lý chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện mà không thể hiện vị trí và cách lắp đặt của chúng trong thực tế

  • Sơ đồ lắp đặt biểu thị rõ vị trí, cách lắp dặt của các phần tử của mach điện trong thực tế

  • Khác nhau:

Sơ đồ nguyên lý Sơ đồ lắp đặt

-Chỉ nêu mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện không thể hiện vị trí và cách lắp đặt

-Dùng để nghiên cứu nguyên lý làm việc

-Biểu thị rõ vị trí và cách lắp đặt

- Dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt, sửa chữa mạng điện và các thiết bị điện

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 192 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1