ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 186 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 1 trang 186 Công nghệ 8

 Em hãy kể những loại thiết bị điện có trong mạng điện ở nhà em.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Gồm thiết bị đóng cắt, thiết bị lấy điện, thiết bị bảo vệ mạng điện, thiết bị tiêu thụ điện

 
 

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 186 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1